Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skogen – inte bara virkesförråd

I den uppkomna skogsdebatten har skogsproduktion ställts emot bevarandet av den biologiska mångfalden. Från liberalt håll menar vi att fokus istället måste inriktas på att uppnå en betydligt bättre balans mellan produktions och miljömålen om vi skall kunna förvalta skogens resurser in i framtiden.

Folkpartiet har länge pekat på skogspolitikens brister. Vi har krävt en översyn av skogsvårdslagen och hävdat nödvändigheten att förenkla för enskilda skogsägare att använda alternativa avverkningsmetoder. Vi har argumenterat för ökat skydd för den biologiska mångfalden och vi har uttryckt en oro för en omfattande intensivodling av skog i jakten på förnybara bränslen, då det riskerar att äventyra andra viktiga miljömål. Sedan dess har vi stärkts i vår analys. Folkpartiets bedömning är att den svenska skogspolitiken under en rad år har utvecklats i en riktning där både miljöhänsyn och den enskilde markägarens makt har begränsats på ett olyckligt sätt.

Skogsvårdslagen har inte lyckats styra tillräckligt, utan har istället blivit luddig och svårtolkad och riskerar allt mer att bli en tandlös pappersprodukt. Av Skogsstyrelsens årsredovisning för 2010 framgick att endast tre av tolv av de skogliga sektorsmålen nåddes. Det är en oacceptabel situation, liksom att Skogsstyrelsens i årsredovisningen 2011 bedömer ”gapet till att uppnå miljökvalitetsmålet Levande skogar vara stort”.

Det faktum att efterlevnaden av lagen är låg, samtidigt som sanktionssystemet är verkningslöst gör att lagstiftarens intentioner åsidosätts. Därför behövs en tydlig skogsvårdslag med möjligheter att med sanktioner följa upp ett myndighetsbeslut.

För oss är det självklart att en skogsägare, inom lagens ramar, skall få bruka och förvalta den skog hon äger på det sätt som hon finner bäst. Staten skall aldrig gå in och detaljstyra vad en ägare skall göra i sitt företag.

Skogen spelar en viktig roll för svensk ekonomi och har i hög grad skapat Sveriges ekonomiska välfärd. Av Sveriges export kommer drygt tio procent från skogen och skogsindustrin tillhör en av landets viktigaste branscher. Så vill vi att det ska fortsätta vara.

Men skogen är inte bara ett virkesförråd. Skogen är ett gemensamt rum för rekreation, friluftsliv, jakt och naturupplevelser. Skogens betydelse för turism och upplevelseföretag ökar och överskrider i dag skogens omsättning. Trots skogens stora betydelse för jobb, upplevelser och tillväxt är dess allra största värde förmågan att rena luften vi andas, motverka klimatförändringar och hejda förlusten av den biologiska mångfalden.

Folkpartiet är beredda att ta ledarrollen i en förändrad skogspolitik där liberala kärnvärden som innebär en hållbar förvaltning av vår livsmiljö är grundbulten.

Ensidigt fokus på statlig styrning eller maximal produktion leder otvetydigt fel.

Anita Brodén, FP, riksdagsledamot, Miljö och Jordbruksutskottet

Nina Lundström, FP, riksdagsledamot, Miljö och Jordbruksutskottet

Lars Tysklind, FP, riksdagsledamot, Miljö och Jordbruksutskottet

Sverker Thorén, FP, partistyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel