Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sjukfrånvaron i Västernorrland måste minska

Sjukfrånvaron i Västernorrland ökar liksom i landet som helhet. För Västernorrlands del rör det sig om en ökning på 50 procent de senaste fyra åren sett till genomsnittliga antalet sjukpenningdagar. Ökningen gäller både kvinnor och män och i alla åldersgrupper, men det är kvinnors sjukfrånvaro som ökar mest. Psykiska diagnoser utgör en allt större andel av sjukfallen. Den ökande stressen är en delförklaring till den här utvecklingen. Särskilt utsatta är personer inom så kallade kontaktyrken som oftast är kvinnor inom vård, skola och omsorg.

Det viktigaste för att hejda den här negativa trenden är förebyggande arbete ute på arbetsplatserna så att arbetet kan utföras utan risk för hälsan. Här har arbetsgivarna ett stort ansvar. Men vi behöver också en välfungerande sjukförsäkring. Det har vi inte i dag.

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen är en kritiserad del i det nuvarande systemet. Den har gjort att långvarigt sjuka utförsäkras och utsätts för ovisshet kring sin ekonomiska försörjning när de borde få fokusera på saker som vila, tillfrisknande, rehabilitering, omställning och återgång i arbete i den mån det går. Det ger en konstig rundgång i systemet, med utförsäkrade och återvändare.

Dock är lösningen inte så enkel som att ta bort gränsen och tillåta sjukpenning hur länge som helst. Det finns ett starkt signalvärde för alla inblandade att ha en bortre tidsgräns. Ett slopande riskerar att skynda på den redan ökande sjukfrånvaron. Sjukförsäkringen utgör en stor utgiftspost i statens budget och redan mindre ökningar påverkar Sveriges finanser.

En grundläggande fråga, som de politiska partierna dessutom i princip är överens om, är att mer fokus behöver läggas på tidiga och aktiva insatser för rehabilitering, omställning och återgång i arbete. Det kan ske på olika sätt, men viktigast är att det sker.

Arbetsgivarna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt hälso- och sjukvården och företagshälsovården behöver alla dra sitt strå till stacken.

För att det här ska kunna ske är en maximal tid med sjukpenning en del av lösningen. Vi tycker däremot inte att sjuka ska tvingas lämna sjukförsäkringen. Långvarigt sjuka ska behandlas som långvarigt sjuka och ges ekonomisk trygghet. Sjukpenningen bör vara fortsatt tidsbegränsad, men man ska också kunna erhålla tidsbegränsad sjukersättning efter maximalt antal sjukpenningdagar.

Det är dags att ta den ökande sjukfrånvaron och stressen i arbetslivet på allvar samtidigt som trygghetssystemen behöver förbättras. Det viktigaste för den enskilde är att man får rätt stöd och insatser för att ta sig tillbaka till arbetslivet. TCO:s förslag skulle fungera väl som en kompromiss mellan blocken i den här frågan. Det är dags för politiken att leverera.

Eva Nordmark

ordförande TCO

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel