Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Så ska Kramfors bli mer attraktivt – 23 nyckelområden pekas ut

I Kramfors finns 23 områden med särskilda möjligheter att utvecklas för boende, handel, industri och rekreation. Detta beskrivs i processen att arbeta fram en fördjupad översiktsplan som nu tagit ytterligare ett steg.

Den fördjupade översiktsplanen för centralorten ska vara en vision/vägledning för framtida mark- och vattenanvändning med syfte att göra staden mer attraktiv att bo i. Ett mål är att det ska bli fler innevånare och till 2035 vända trenden med en allt äldre befolkning.

Arbetet sker i flera steg. Tidigare i höst var planen ute på en samrådshandling som medborgarna fick tycka till om. Det är nu dags igen i vad som kallas för granskningshandling. Handlingen finns på biblioteket i Kramfors och i Ullånger, i kundtjänsten Kom-in och på kommunens hemsida. Senast den 29 januari ska synpunkter ha inlämnats.

Nio områden pekas ut som tänkbara för bostadsbyggande.

* Bruket. Ett 80-tal bostäder i flerbostadshus.

* Brunne. Småhus norr om Gumåsviken.

* Skarpåkern. Vid Kyrkviken, bebyggelse nedanför befintliga hus på Starevägen/Trastvägen/Stjärnvägen.

* Nedre Öd. Flerbostadshus nära älven.

* Kungsgatan-Drottningsgatan. Bostäder där ett bussgarage nu ligger.

* Limstagatan. Gräsytan vid Willys efter gågatan.

* Järnvägsgatan. Bostadshus på tomten mellan Statt och Ådalshälsan

* Kramforsån. Ett område för bostäder, men även kontor eller handel. Vid byggnation bör skateparken flyttas.

* Vid Kramfors IP/Hagaparkens norra del. Flerbostadshus.

Två platser utpekas lämpliga för handel. Ett 19 000 kvadratmeter stort området med gräsyta och skog nära reningsverket i Öd. Det andra är två områden på totalt 11 500 kvadratmeter efter Ringvägen/Herrgårdsvägen, vilket om de etableras innebär att en boulebana försvinner.

Fyra tänkbara industriområden finns med i den fördjupade detaljplanen.

På Vallen ligger ett område på 190 000 kvadratmeter lämpligt att utvecklas för industri och/eller handel. Ett befintligt handelsområde anses kunna utökas med 72 000 kvadratmeter från Kungsgatan, mot Hagaparken och riksväg 90, för industri och handel.

I Brunne och runt området för gamla Kramforsfabriken föreslås fem mindre industriområden på totalt 30 000 kvadratmeter. På Brunneplatån, vid Nordhydraulic och Elpress, anses det finnas möjlighet till ett utökat industriområde på 30 000 kvadratmeter.

För såväl Hagaparken som området längs Kramforsån finns idéer om förbättringar till rekreation och friluftsliv. För centrum finns olika tankar kring att göra det mer attraktivt för såväl aktiviteter som vila.

För resecentrum föreslås tågmöten och resandeutbyten möjliggöras genom förlängning av plattformen efter järnvägen. Tre utvecklingsstråk för gång och cykel utpekas. Dels från Nedre Öd och Fiskja som ansluter till centrum från norr respektive söder, dels från Hagaparken norrut längs Kungsgatan.

För mer nyheter om Kramfors, klicka här – och följ Allehanda.se Kramfors på Facebook.