Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringen vill förlänga skolplikten

Annons

Regeringen vill förlänga skolplikten till tio år för alla. Och de som saknar behörighet till gymnasiet ska få gå ytterligare ett år - alltså elva år i skolan. Dessutom vill regeringen införa obligatorisk sommarskola för vissa elever.

Enligt förslaget blir det obligatorisk skolgång från sex års ålder, inte sju som i dag.

Ju mer tid man tränar, desto mer lär man sig, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP) vid en pressträff med de andra alliansledarna på Engelbrektsskolan i Stockholm.

Lågstadiet i den nya skolan blir därmed fyraårigt.

Björklund säger att det handlar om att eleverna ska nå målen i grundskolan.

Ambitionen är att reformen ska vara genomförd till slutet av nästa mandatperiod, eller början av mandatperioden därpå, enligt Björklund. Kostnaden ligger i miljardklassen.

Förslaget får inga dramatiska konsekvenser för barnen. Så gott som alla sexåringar finns i dag i skolan, i sexårsverksamhet - ibland kallad "nollan".

Men Jan Björklund säger att det inte är fråga om att kasta ut de runt 10 000 förskolelärare som arbetar i förskoleklasser när sexåringarna i stället ska undervisas av lågstadielärare.

De förskolelärare som finns har en gedigen pedagogisk utbildning, men de kommer att behöva komplettera den för att kunna erbjudas att bli legitimerade lågstadielärare. Att lära barn läsa och skriva och de fyra räknesätten, det har inte förskolelärare med automatik haft i sin utbildning.

Regeringen vill också införa förlängd skolplikt med ytterligare ett år för de elever som saknar behörighet till gymnasieskolan. De ska alltså gå elva år i skolan.

Vi tycker att det är rimligt att man inom grundskolan får kunskaper och behörighet innan man lämnar och går över till gymnasiet, säger näringsminister Annie Lööf (C):

Allianspartierna vill även införa obligatorisk sommarskola för de elever som bara saknar godkänt betyg i något ämne för att bli behörig till ett nationellt program.

Sommarskola ska kunna bli obligatoriskt att anordna, och även obligatoriskt att gå om man har godkända betyg inom räckhåll, säger Göran Hägglund (KD). Det här gäller för dem som är i nuvarande årskurs nio, men vi vill också titta på möjligheterna att ta det ner till årskurs åtta.

Kommunerna är i dag inte skyldiga att hålla sommarskola för elever som ligger efter, men år 2010 var det fyra femtedelar av kommunerna som gjorde det.

Det är inte klart att om förslagen är tänkta att sjösättas samtidigt eller inte.

Det tar olika lång förberedelsetid, sommarskola och extraår går enligt min bedömning snabbare. Men att ta in sexåringar i lågstadiet tar längre tid, säger Björklund.

Lärarnas Riksförbund välkomnar förslaget om tioårig grundskola för alla. "Det är helt rätt tänkt! Det är viktigt med tidiga insatser för att kunskapsresan ska bli framgångsrik för varje elev", säger förbundsordförande Bo Jansson i ett pressmeddelande.

Sedan i december har den skolpolitiska debatten handlat om de sjunkande resultaten i svensk skola. Den internationella Pisa-undersökningen visade på svenska resultat under OECD-snittet på alla tre områden - läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

Men det är inte de dåliga resultaten i Pisa-undersökningen som ligger bakom förslaget, enligt Björklund.

Vi har förberett det här under en längre tid, även innan Pisa kom. Men vi föreslår det mot bakgrund av att kunskapsresultaten har sjunkit i svensk skola under mycket lång tid. Så detta är ett av många svar på att vända utvecklingen, säger han.

För lite och för långsamt. Så kan man sammanfatta Socialdemokraternas (S) kritik mot Alliansens förslag.

Jag blev väldigt förvånad när jag lyssnade på de fyra borgerliga partiledarna i dag. Jag hade nog förväntat mig att de hade tagit resultaten från Pisa-undersökningen på ett större allvar och kommit med förslag som här och nu, i dag, hade kunnat bryta utvecklingen, säger partiets ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson (S).

Mer läsning

Annons