Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Reaktor i Oskarshamn stoppas

Annons

Strålsäkerhetsmyndigheten stoppar driften vid Oskarshamns andra kärnkraftsreaktorn utan dröjsmål. Bolaget har inte visat "att väsentliga säkerhetsfunktioner uppfyller myndighetens krav".

Vi har noterat att det underhåll som man har bedrivit på sina dieselgeneratorer och sina gasturbiner inte håller den nivån som vi har förväntat oss, säger Leif Karlsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, till TT.

Myndigheten vänder sig mot att kärnkraftsbolaget (OKG) inte redovisat att vissa säkerhetsfunktioner uppfyller myndighetens krav. En dieselgenerator servades inte som planerat 2011, vilket nu måste göras. På en annan generator ska ett uthållighetstest på 48 timmar genomföras. Underhållet på skenorna måste också förstärkas.

Det är väldigt viktigt att dessa fungerar om något inträffar. När det gäller dieslarna ska man genomföra större underhållsåtgärder var sjätte år. Det har man då valt att skjuta upp, vilket vi inte tycker är acceptabelt, säger Karlsson. Elberoendet är extremt viktigt för reaktorerna. Det var ett av huvudproblemen som inträffade i Fukushima. Har man inte de här systemen kan man inte tillföra vatten till reaktorn, säger Karlsson och tillägger: Det har inte inträffat något och det är ingen akut situation. Det allvarligaste är att vi har olika synsätt på hur de ska underhålla säkerhetssystemen.

Enligt Karlsson har ett sådant här beslut om stopp utan dröjsmål inte fattats under åtminstone de senaste åren.

Även om Strålsäkerhetsmyndighetens beslut var något oväntat för ledningen på Oskarshamns kärnkraftverk vill OKG:s vd Johan Svenningsson inte beteckna det som särskilt dramatiskt.

Vi gjorde en bedömning i samband med vår dispensansökan, att alla åtgärder var tillräckliga för drift fram till nästa planerade avställning för säkerhetsmodernisering den 1 juni. Myndigheten gjorde en annan utvärdering och det respekterar vi, säger han till TT.

Miljöminister Lena EK (C) påpekar att ansvaret för säkerheten ligger hos bolaget som driver reaktorn medan myndigheten har ansvar för att kontrollera att säkerheten följs.

De har gjort den här expertbedömningen och Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning litar jag på, säger Ek till TT.

På frågan om hon oroas av eventuella skillnader i syn på säkerhetsarbetet mellan myndigheterna och bolaget svarar Ek med att upprepa parternas rollfördelning. Hon lägger dock till att parterna också pratar med varandra.

I sådana här lägen pågår alltid diskussioner mellan de som driver anläggningarna och de som kontrollerar dem.

Verket stängs nu ner, men ägaren Eon räknar med att snart kunna vara igång igen efter att ha fixat det som myndigheten kräver.

Det tar ett par veckor, det är det vi räknar med, sen kan vi köra i gång igen, säger Torbjörn Larsson, presschef på Eon Sverige.

Det handlar absolut inte om någon omedelbar fara för säkerheten, enligt Larsson.

Eon skyller på den svenska kärnkraftspolitikens hattighet, vilket skapar utmaningar för ägarna att veta hur de ska prioritera sina investeringar.

En konsekvens av en tvärvändning i kärnkraftspolitiken, från avveckling till utveckling. Det har inneburit utmaningar på olika sätt, säger Larsson.

Det har enligt honom fått till följd att man inte hunnit med vissa delprojekt.

O2 producerade 638 megawatt innan stoppet inleddes, i jämförelse förbrukade Sverige 24 537 megawattimmar per timme mellan klockan 15 och 16 i dag.

O2 är en av tre reaktorer vid Oskarshamns kärnkraftverk. Den började byggas av Asea 1969 och togs i drift i december 1974. Reaktorns maxeffekt brutto är 661 MW. Dess bästa produktionsår var 2010 då reaktorn producerade 5,0 TWh.

Reaktorn står just nu inför omfattande moderniseringar, som sker etappvis. Nästa etapp var tänkt att inledas 2013.

Enligt tidigare beslut skulle OKG vara klara med åtgärderna i december i år. Bolaget sökte dispens för moderniseringarna till i december 2014.

När OKG genomfört de åtgärder myndigheten nu kräver direkt, ser myndigheten inga "akuta säkerhetsmässiga konsekvenser av att senarelägga införandet av moderniseringsåtgärderna".

Men för att OKG:s arbete ska genomföras på ett säkert och kvalitativt bra sätt behöver det påbörjas i god tid. Därför får bolaget bara ha reaktorn i drift fram till och med juni 2013.

Oskarshamns kärnkraftverk ägs till 54,5 procent av Eon och resten av Fortum.

Mer läsning

Annons