Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Rädda Moforsenbron – låt företag räkna på åtgärder och kostnader

Bron vid Moforsen är ur många synvinklar en oerhört viktig länk över Ångermanälven. Denna är den enda användbara bron i området förutom de belägna på drygt en mils avstånd i vardera riktningen. Bron besparar därmed alla som bor i de övre byarna, samt många andra, från många onödiga mils bilkörning. Detta inte minst ur miljösynpunkt.

Bron är således en viktig del i den infrastruktur som måste finnas i detta område. Tyvärr får man i samband med att bron avstängdes i höstas uppfattningen att målet i förlängningen skulle bli att riva bron. Hoppas att detta är en grav missuppfattning då man av besiktningsrapporten inte kan utläsa något som skulle föranleda en sådan åtgärd.

Underhållet är eftersatt och i besiktningsrapporten föreslås nödvändiga åtgärder, men ingenstans framgår att bron är i så dåligt skick att den skulle vara föremål för avstängning. Däremot sägs att sidoräcken, körbanebegränsningar i sidled, samt körbana av trä behöver bytas ut.

Bron (inklusive brospann) är i huvudsak utförd i en mycket kraftig stålkonstruktion vilken författarna konstaterar är av oförändrad hållfasthet, men i behov av korrosionsskyddande underhåll. Inget nämns om sänkt belastningsgräns för bron. Förutom nyss nämnda, kan övriga underhållsåtgärder spridas ut över en längre tidsperiod.

De ekonomiska bedömningarna som gjorts är ytterst grova vilket också framgår av rapporten. Sannolikt är det mest miljö- och samhällsekonomiskt att behålla bron och underhålla densamma genom att upprätta och följa en underhållsplan. Det borde dessutom absolut ligga i kommunens intresse att bron blir kvar som en viktig del i kommunens infrastruktur i en del av kommunen som faktiskt växer och utvecklas.

För att få en rättvis och seriös bild av hela detta ärende borde ett antal företag i branschen få en chans att kostnadsberäkna nödvändiga åtgärder och lämna offerter där alternativa tidplaner med eventuella samordningsvinster är presenterade.

Det vore även intressant att få ta del av resultatet gällande den trafikräkning som utfördes vid bron under 2015. Om man tar del av budgetarna bakåt så har förekommit att det budgeterats betydande medel för underhåll av bron, vilka bevisligen ej utnyttjats. Varför? Om dessa medel hade använts enligt budgeterade planer, skulle läget i dag ha varit ett helt annat.

Kjell Litström

En av alla broanvändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel