Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Politiker vill inskränka yttrandefriheten

Politikerna i Ångermanland har åsikter som går emot tryck- och yttrandefriheten.
Det visar en undersökning som allehanda.se genomfört.

Undersökningen har gjorts genom enkäter som skickats till samtliga kommunfullmäktigeledamöter i Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommun.

Den har även gått ut till alla ledamöter i landstingsfullmäktige.

Ledamöterna har fått ta ställning till ett antal påståenden där svarsalternativen varit "instämmer helt", "instämmer till viss del", "instämmer inte alls" och "tveksam, vet ej".

Samtliga påståenden är av karaktären att de inskränker tryck- och yttrandefriheten.

Resultatet är entydigt – en majoritet av de ångermanländska politikerna har åsikter som går emot nuvarande lagstiftningar.

Det tydligaste exemplet är påståendet att sexistisk reklam bör förbjudas. Där svarar hela 91 procent att de instämmer antingen helt eller delvis – trots att det sannolikt kräver att grundlagen ändras.

Nästan lika stor andel, 90 procent, anser i någon utsträckning att poliser inte ska få läcka innehåll ur förundersökningar till medier.

Minst kontroversiell är påståendet att skadestånden för tryck- och yttrandefrihetsmål är allt för låga och därför bör höjas kraftigt. Där svarade 46 procent att de instämmer antingen helt eller delvis.

Liknande siffror fick påståendet att postens anställda bör ges rätt att vägra dela ut åsiktsreklam och andra skrifter som propagerar för nazistiska, rasistiska eller andra i ett demokratiskt samhälle stötande uppfattningar. Det stöds i någon utsträckning av 49 procent.

Men resultatet, att den politiska majoriteten har åsikter som går emot yttrandefriheten, är inte unikt. Branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU) drog samma slutsats om Sveriges riksdagspolitiker efter en liknande undersökning för två år sedan.

Man konstaterade dessutom att motståndet mot rådande tryck- och yttrandefrihet ökat sedan samma undersökning år 2008.

Tryck- och yttrandefriheten regleras i Sverige genom två grundlagar: tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

■ SÅ SVARADE POLITIKERNA:

Skadestånd i tryck- och yttrandefrihetsmål är allt för låga och bör därför höjas kraftigt. (Besvarad av 167 (89 %). Ej besvarad av 20 (11 %).

Instämmer helt: 21 personer, 13 %

Instämmer till viss del: 56 personer, 33 %

Instämmer inte alls: 14 personer, 8 %

Tveksam, vet ej: 77 personer, 46 %

Postens anställda bör ges rätt att vägra dela ut åsiktsreklam och andra skrifter som propagerar för nazistiska, rasistiska eller andra i ett demokratiskt samhälle stötande uppfattningar. (Besvarad av 167 (89 %). Ej besvarad av 20 (11 %).

Instämmer helt: 39 personer, 23 %

Instämmer till viss del: 44 personer, 26 %

Instämmer inte alls: 66 personer, 40 %

Tveksam, vet ej: 18 personer, 11 %

Sexistisk reklam bör förbjudas i lag. Med sexistisk reklam avses reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan anses kränkande. Besvarad av 174 (93 %). Ej besvarad av 13 (7 %).

Instämmer helt: 106 personer, 61 %

Instämmer till viss del: 53 personer, 30 %

Instämmer inte alls: 9 personer, 5 %

Tveksam, vet ej: 6 personer, 3 %

Poliser skall inte få läcka till medierna om innehållet i förundersökningar.

Besvarad av 170 (91 %). Ej besvarad av 17 (9 %).

Instämmer helt: 117 personer, 69 %

Instämmer till viss del: 35 personer, 21 %

Instämmer inte alls: 6 personer, 4 %

Tveksam, vet ej: 12 personer, 7 %

■ ENKÄTUNDERSÖKNINGEN

Undersökningen är en totalundersökning.

Målgrupp är samtliga ordinarie ledamöter (inte ersättare) i Kramfors-, Sollefteå-, Härnösand-, Örnsköldsviks kommunfullmäktige, riksdagsledamöter från dessa kommuner, samt landstingsfullmäktige.

Om man slår ihop antalet ledamöter i de undersökta församlingarna är den totala populationen 266 förtroendevalda politiker. 17 av dessa är valda både till landstinget och till den egna kommunen. Detta innebär att enkäten sammanlagt har skickats till 249 personer.

Frågeformuläret innehåller ett antal påståendefrågor med svarsalternativen instämmer helt, instämmer delvis, instämmer inte alls eller tveksam, vet ej. Samtliga påståenden är av karaktären att de inskränker tryck- och yttrandefriheten.

Totalt har 174 ledamöter (70 procent) valt att besvara enkäten.

Undersökningen har genomförts under perioden 22 augusti till 9 december, 2012.