Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Planerad fiskodling i Omnefjärden får kritik

Den fortsatta och planerade utökningen av fiskodlingen i Omnefjärden innebär näringsutsläpp som kostar 42 miljoner kronor per år att rena.
Detta om man jämför med vad samma mängd näringsämnen kostar att rena i ett avloppsreningsverk.
– I rättvisas namn kan man ju tycka att det är kostnader som verksamhetsutövarna borde få ta ansvar för, säger marinbiologen Hans Kautsky.

Annons

Han är själv ansvarig för miljöövervakning i Bottenhavet i allmänhet och Västernorrlandskusten i synnerhet. Hans Kautsky har bland annat gjort flera dykinventeringar och kartlagt det marina livet längs länets kust för den regionala miljöövervakningens skull.

Enligt Hans Kautskys beräkningar har forskare kring näringsbelastningen för Östersjön kommit fram till att det kostar ungefär 1 000 kronor att rena ett kilo fosfor och 700 kronor att rena ett kilo kväve i reningsverken. Fiskodlingen kommer fullt utbyggd tillföra 8 ton fosfor och drygt 48 ton kväve till havet per år.

– Eftersom foderfisken från Östersjön innehåller för höga halter miljögifter tas fodret från andra hav, så allt foder som tillförs blir dessutom ett nettotillflöde av näring i Östersjön.

Han ställer sig frågande till hur myndigheterna ser på fiskodling med rovfisk till havs. Inte minst när det gäller näringsbelastningen. Kommuner och industri har hårda reningskrav på sig.

– Jordbrukarna har också fått mycket hårda och kostsamma restriktioner för hur de ska minimera utsläppen av näring till atmosfären och vattnet. Men fiskodlingarna tillåts slippa dessa kostnader. Vore det någon rättvisa skulle det finnas ett system med utsläppsrätter för fiskodlarna.

Han poängterar även att befintliga och planerade odlingar i länet ger utsläpp i samma storleksordning som skogsindustrin, men ger bara en bråkdel av industrins arbetstillfällen.

Hans Kautsky har också läst igenom miljökonsekvensbeskrivningen för odlingen som han anser innehåller många felaktigheter och tveksamheter.

Ett exempel är provtagningspunkterna för fiskodlingen som en entreprenör utfört på uppdrag av odlarna. Provpunkterna ligger för långt från kassarna. Dessutom fattas enligt honom resultat för den provtagningspunkt som enligt mallen för provtagningen ligger närmast odlingen.

– Där kan man ju fråga sig varför man tagit bort den provpunktens resultat, om det var för dåliga värden där. Det är något jag tycker länsstyrelsen ska fråga konsultföretaget om.

Han delar heller inte alls åsikten om att verksamheten som hittills bedrivits inte haft någon negativ miljöpåverkan.

– Jag har sett en klar påverkan på bottnarna i anslutning till odlingen, en klart ökad mängd fintrådiga alger och påväxt på blåstången 80 meter från kassarna.

Dessutom ifrågasätter han överhuvudtaget odling av rovfisk till havs som han menar både bidrar till utfiskning av världshaven och till övergödning.

"Odling av rovfisk är även ett offentligt slöseri med naturresurser, då vi i varje steg i näringskedjan har en energiförlust med cirka 90 procent eller högre." skriver han i sitt yttrande till länsstyrelsen.