Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Påverka i regionfrågan – säg vad du tycker om ett Stornorrland

Sex regioner i stället för dagens 21? Tre storregioner bildas 2019, nämligen Stornorrland, Svealandsregionen och Västsverige. Frågan var inte uppe i 2014 års val och skulle inte kunna prövas 2018. Detta är demokratiskt oacceptabelt.

Storregioner är ett uppifrån-ned projekt, där Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och särskilt landstingspolitiker tagit ställning utan förankring i folkopinionen. Varför omfattas inte hela landet?

Den folkliga debatten har kommit igång och kritiska synpunkter redovisats i Norrbotten, Jämtland, Dalarna, Sörmland och Halland, men också i andra regioner.

■■ För fler insändare, klicka här.

Utredningen är ett kartritningsprojekt med tvivelaktiga påståenden som försöker få stöd för egna saken.

Demokratin skulle tvärt emot vad utredningen hävdar försämras och avstånden till beslut och beslutsfattare samt mellan makt och människor förlängas.

Sex regioner sägs utan bevis skapa utvecklingskraft i hela landet. Kritikerna hävdar att utvecklingen skulle koncentreras till få orter och många regioner hamna på efterkälken.

Hälften av landstingen går med underskott, också Stockholm, Västsverige och Skåne. Välfärdstjänsterna är underfinansierade och det är storregioner ingen lösning på. Sektoriseringen som redan förstärkts riskerar att tillta.

Det finns inget som säger att olika verksamheter måste ha samma regionindelning. Närhet, tillgänglighet, service och annat är andra viktiga principer.

Utredningen har inte studerat viktiga frågor eller gjort konsekvensanalyser.

Ingenting om statens roll som beslutsfattare, aktör och ägare. Ingen hållbar genomgång av länsstyrelsernas respektive landstingens lämplighet som regionala aktörer.

Förmenta stordriftsfördelar underbyggs inte, de många människornas lägre avstånd till storregioncentra skapar ökade kostnader. Inga bedömningar av möjligheterna att öka samverkan mellan befintliga regioner i stället för centralisering till storregioner. Uppräkningen kan förlängas.

Att vi haft nuvarande regionindelning länge är inget skäl att förändra den.

Det kan tvärtom ses som att den tjänat oss väl, uppskattas av breda grupper av medborgare, liksom att den befrämjar sammanhållning och identitet.

Det bristfälliga utredningsförslaget kan inte läggas till grund för beslut. Regeringen bör utarbeta två nya direktiv för parlamentariska utredningar.

Det ena bör handla om landets framtida sjukvårds- och i synnerhet sjukhusorganisation, och det andra om regionala organisationen baserad på i huvudsak nuvarande länsindelning.

Storregionutredningen (Statens offentliga utredningar, SOU, 2016:48) är ute på remiss till 6 oktober.

Skriv remissvar till regeringskansliet! Ett slutbetänkande ska läggas i augusti 2017.

Gunnar Lassinantti

Tidigare samhällsplanerare i Norrbottens län

Arne Pettersson

Tidigare glesbygdskonsulent, tjänsteman vid länsstyrelsen i Dalarna och landstingsledamot

■■ Läs och kommentera insändare på Ordet fritts Facebooksida .

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel