Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Osäker ökning av avlyssning

Annons

Tillstånden till hemlig avlyssning och övervakning ökade med 65 procent i fjol. Men regeringen klargör att redovisningen har ändrats och att jämförelser mellan åren inte är "helt rättvisande".

I en skrivelse till riksdagen uppger regeringen att 5 524 tillstånd till hemliga tvångsmedel - telefonavlyssning samt tele- och kameraövervakning - gavs i Sverige i fjol. Det är en kraftig ökning på 65 procent mot året innan.

Men regeringen påpekar att Åklagarmyndighetens sätt att redovisa siffrorna har förändrats. Därför är heller inte jämförelser mellan åren "helt rättvisande", enligt skrivelsen.

Åklagarmyndigheten försökte datorisera hanteringen av ärendena i fjol men misslyckades. När siffrorna tickade in till regeringskansliet uppstod misstankar om att de var fel och myndigheten fick manuellt justera redovisningen.

Vad gäller teleavlyssning och teleövervakning kunde ett enda tillstånd tidigare avse flera teleadresser. Nu registreras varje adress som ett tillstånd, om det gäller samma misstänkta person och förundersökning.

En "jämförelse av antalet redovisade tillstånd mellan tidigare år och 2011 är därför inte helt rättvisande", skriver regeringen.

Samtidigt kan antalet redovisade tillstånd för 2010 ha varit för högt eftersom en förlängning av ett tidigare givet tillstånd kunde redovisas som ett helt nytt tillstånd. Det har inte skett i redovisningen för 2011, skriver regeringen.

Enligt regeringen har de hemliga tvångsmedlen, som är känsliga i vägningen mellan övervakning och personlig integritet, varit av "reell nytta".

När det gäller den vanligaste formen - teleavlyssning, med 4 199 tillstånd i fjol - kunde i 19 procent av fallen information användas som hjälpmedel i spaning, i 16 procent vid förhör, i 14 procent som bevis i rättegång, i 13 procent för att väcka åtal, i 12 procent för frihetsberövande av misstänkt, i 8 procent för att ta till andra tvångsmedel, i 7 procent för att frihetsberöva andra och i 4 procent för att avföra misstankar mot någon.

De hemliga tvångsmedlen gjorde att misstankar kunde avskrivas mot totalt 105 personer i fjol. Totalt riktades avlyssning och övervakning mot 2 040 misstänkta personer i fjol, en ökning med 17 procent mot 2010.

De hemliga tvångsmedlen "fyller en mycket viktig funktion för det brottsutredande arbetet", enligt regeringen.

Mer läsning

Annons