Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vattnet otjänligt enligt EU-direktiv

ÖRNSKÖLDSVIK. Fem av Örnsköldsviks vattenverk har för hög fluorhalt i dricksvattnet, enligt nya gränsvärden inom EU. Om drygt två år klassas vattnet som otjänligt, och dyra ombyggnader måste till för att sänka nivåerna.

Annons

I Örnsköldsviks kommun överstiger fem av 34 vattenverk EU:s nya gränsvärde för fluor i dricksvattnet. Gränsen sänks drastiskt, från 6 till 1,5 milligram per liter. De berörda anläggningarna i kommunen förser tillsammans drygt 700 personer med vatten som år 2004 kommer att klassas som otjänligt. Vattenverken måste därför byggas om för dyra pengar.

HÄLSORISK FÖR SMÅBARN
På tekniska kontoret, som har ansvaret för vattenverken, har man inte upplevt fluorhalterna i vattnet som ett problem tidigare. Trots att man vetat om att de halter som finns kring Örnsköldsvik kan vara skadliga, främst för små barn. I Trehörningsjö har barnavårdscentralen sedan länge i uppgift att varna småbarnsföräldrar att inte låta barnen dricka av vattnet. Allt enligt livsmedelsverkets direktiv. En halt på två milligram per liter kan ge missfärgningar i tändernas emalj. Överstiger den tre milligram kan den leda till skelettskador, enligt världshälsoorganisationen WHO.
Våra värden har legat under hälften av gränsvärdet, aldrig i närheten av att vara för högt. Vi går efter Livsmedelsverkets föreskrifter, vi litar ju på deras kungörelser, säger Birgitta Eriksson, som arbetar med dricksvatten på tekniska kontoret. Men hon tycker att de nya gränsvärdena är bra.
Det är vettigt. Är vattnet inte hälsosamt ska det inte användas. Men det är synd att de sätter tidsgränsen så snart. Vi har ändå tur i Örnsköldsviks kommun, det är inte så många verk som berörs.

SVÅRT ATT FILTRERA BORT
Det är främst små vattenverken som inte klarar kraven. Högst fluorhalt i kommunen har Nötbolandets vattenverk, som förser ungefär 20 personer och renar tre
kubikmeter vatten per dygn. Vattnet tas här ur berggrunden och passerar sand och ett mindre filter innan det går till hushållen. Allt sker under jord, det enda som syns är en cementlåda med tre lock som står mitt i skogen.
Maskinisten Anders Pettersson tittar till anläggningen minst en gång i veckan för att se till att allt fungerar, och utför mätningar då och då för att kontrollera värdena.
Tekniska kontoret har ännu
inte hunnit utreda hur fluorhalten i dricksvattnet ska sänkas, eftersom de nya gränsvärdena offentliggjordes så nyligen. Man har redan ansökt om pengar för förändringarna, även om man inte vet hur mycket det kommer att kosta. Det kan röra sig om 100 000-tals kronor för varje vattenverk.
Kommer ingen ny teknik för filtrering måste verken byggas ut och byggas om, säger Birgitta
Eriksson.
Sammanlagt i landet finns 96 reningsverk som inte når upp till de nya kraven, enligt en undersökning utförd av Svenska Vatten- och Avloppsföreningen, VAV. Om kommunerna inte klarar av att leva upp till gränsvärdena kan de tvingas betala vite.
Det är ett helt nytt synsätt på vattnet som kommer till oss med de nya EU-direktiven. Vattnet är viktigare, eftersom det är en bristvara i Europa. I Sverige är vi förhållandevis lyckligt lottade. Amanda Termén

REDAKTIONEN

Mer läsning

Annons