Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Väljer ny väg vid chefsrekrytering

ÖRNSKÖLDSVIK. Örnsköldsviks kommun har valt en för kommunen helt ny metod när det gäller rekrytering av kommundirektör.
I stället för utannonsering anlitas en konsult för det inledande arbetet.

Annons

Kommunalråden Elvy Söderström (s) och Dan Olsson (c) är överens om att pröva en ny metod den här gången. Helt klart är emellertid att tidsschemat spruckit. Det kommer inte att finnas någon ny direktör på plats när Jörgen Gidlund går den 31 juli. Han blir då vd för Rodret med mera och stannar kvar i kommunal tjänst men slutar som kommunens högste tjänsteman. Antingen måste kommunstyrelsen förhandla med honom om att stanna på övertid eller också måste en tillförordnad kommundirektör utses.
Fördelen ur kommunens synpunkt med den metod som nu valts är att offentlighetsprincipen kringgås åtminstone i det inledande skedet. ÖA har som policy att ta in namn på alla som söker kommunens topptjänster och även sådana som i ansökan begär att få sina namn konfidentiellt behandlade. Kommunkansliet, numera kommunledningskontoret, brukar upplysa de sökande om detta och det har i en del fall inneburit att sökande dragit tillbaka sina ansökningar.

BLIR OFFENTLIGA
Elvy Söderström säger att konsulten har i uppdrag att presentera tre namn och att hennes mening är att namnen på dessa ska offentliggöras.
Vi vill ha valmöjligheter i slutskedet av rekryteringen och namn på dem som då finns kvar kommer att offentliggöras. De fackliga företrädarna kommer att få tillfälle att göra sina intervjuer och aktivt delta i rekryteringsprocessen och ge sin mening tillkänna och då är det inget hemlighetsmakeri.
Kommunen infordrade offert på uppdraget att rekrytera kommundirektör. Första steget var att utvärdera inkoma offerter och anta en konsult. Ramavtal har nu träffats med denne vilket innebär att kommunen kan anlita samma konsult inom ramen för detta avtal vid rekryteringen av andra topptjänstemän i stadshuset.

SAMORDNINGSCHEF SAKNAS
Samordningschef för det nya kommunledningskontoret med över 100 anställda har inte heller utsetts. Chefskapet utövas just nu av en ledningsgrupp och nu har ledningsgruppen börjat tröttna på detta. Gruppen har själv tagit initiativ till att få en chef tillsatt.
Kommunledningens policy har varit att invänta tillsättningen av ny kommundirektör och ge denne möjlighet att komma med synpunkter på samordningschef för kommunledningskontoret.
Arbetsgivaren, i det här fallet enbart tjänstemän, vill nu att samordningschef rekryteras internt. Kommunal, SKTF och Saco har invändningar mot detta. Facken vill att tjänsten utannonseras externt för att inventera marknaden. Den facklige representant ÖA talat med säger att det kan bli en intern rekrytering även om extern annonsering sker.
Elvy Söderström säger att tillsättandet av samordningschef är en fråga för tjänstemännen som politikerna inte ska lägga sig i.

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons