Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utredning om nedläggningarna av äldreboenden totalsågas: "Opinionsundersökning byggd på felaktiga grunder"

Sent omsider kom det in ett hyggligt antal svar på konsekvensanalysen av de planerade nedläggningarna av Mogårn och delar av Sidensjögården. Svaren i sammanfattning: En totalsågning.

Annons

Det har gjorts en så kallad landsbygdssäkring – en konsekvensanalys – av de planerade nedläggningarna av äldreboendet Mogårn och korttidsboendet på Sidensjögården.

Analysen/utredningen – egentligen två, en för varje äldreboende – hade skickats ut på remiss till 31 organisationer och så sent som förra torsdagen, tre dagar innan remisstiden gick ut, hade inget svar kommit in till kommunen.

Men sista dagarna ramlade det in en hel del svar. Totalt 16.

Svaren kom från exempelvis samhällsföreningarna i Sidensjö och Moliden, från PRO, någon församling, ett par politiska partier, Mo-LRF.

Svaren kan sammanfattas i två ord: En totalsågning.

Att remissvaren kritiserar slutsatsen att eventuella nedläggningar inte får så stor negativ effekt ligger i sakens natur.

Men det svaren i hög grad skjuter in sig på är hur utredningen är gjord. Att den innehåller en mängd faktafel, att enkätunderlaget är för dåligt (många i personalen har inte fått möjlighet att svara), att den saknar en åtgärdsplan för vad byggnaderna ska användas till, och så vidare.

Mogårn ska läggas ned om tjänstemänen får som de vill – och politikerna inte lyssnar på protesterna från alla de organisationer som anser att den konsekvensanalys som gjorts är direkt undermålig.

Mo-LRF gör en sammanfattning i sitt remissvar som i stort sett också sammanfattar (om än inte med så starka ord) den allmänna uppfattningen:

"Handlingen inehåller en så betydande mängd saktafel och avgränsningsfel att dess trovärdighet blir mycket ringa, därtill mycket svår att kommentera på den korta remisstiden."

Läs också: Kommunen vill lägga ner Mogårn och Sidensjögården: "Nödvändig åtgärd"

"De få problem som handlingen beskriver saknar realistiska och konkreta planerade åtgärder. Att en stor arbetsplats nedläggning/förflyttning resulterar i stora negativa konsekvenser torde te sig ganska självklart på en liten ort."

"Utformningen är utformad mestadels som en ren opinionsundersökning med begränsat underlag, en mera relevant metod måste vara i huvudsak evidensbaserad."

"Brukarnas/anhörigas åsikter saknas helt."

Fredrik Söderlund är ordförande i Mo-LRF och skulle gärna se att det gjordes

Fredrik Söderlund, jord- och skogsbrukare från Hållen, är ordförande i Mo-LRF. Han har skrivit under remissvaret och till Allehanda.se säger han:

– Den så kallade landsbygdssäkringen inehåller ingen som helst landsbygdssäkring. Jag kan inte förstå att det här ska vara uppdraget från kommunfullmäktige.

Vad menar du att "landsbygdssäkringen" är?

– En opinionsundersökning – byggd på felaktiga grunder.

Han lyfter fram en detalj:

– Det är klart att det inte blir en enorm utflyttning om Mogårn lägger ned, folk tar ju inte sitt pick och pack och flyttar om de bott här i 30 år, man biter ihop.

– Det intressanta är ju summan av in- och utflyttning. De långsiktiga konsekvenserna av en nedläggning.

Läs också: Efter nedläggningen av Sidensjögården – kan bli HVB-hem

Vad skulle du/ni vilja se?

– En utredning som konkret säger vad en nedläggning innebär. Vad händer om man lägger ned en stor arbetsplats på en liten ort? Att de som sedan bestämmer väger in det i sitt beslut.

– Vi vill se en riktig landsbygdssäkring.

Avslutningsvis säger Fredrik Söderlund:

– Frågan borde avgöras av kommunfullmäktige, inte av omsorgsnämnden bakom lyckta dörrar. Allmänheten kommer inte att veta vad som sägs där.

Mer läsning