Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ulvöslam till Husum?

ÖRNSKÖLDSVIK. Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har gett Örnsköldsviks kommun, länsstyrelsen i Västernorrland och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt bakläxa när det gäller avlopps-
reningen på Ulvön.
Kommunen står nu inför
stora och kostsamma problem sedan Aila Eriksson, Härnösand, vunnit framgång i hovrätten.

Annons

ÖRNSKÖLDSVIK. Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har gett Örnsköldsviks kommun, länsstyrelsen i Västernorrland och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt bakläxa när det gäller avlopps-
reningen på Ulvön.
Kommunen står nu inför
stora och kostsamma problem sedan Aila Eriksson, Härnösand, vunnit framgång i hovrätten.
Kommunen har i dag ett mindre reningsverk i Ulvöhamn. Slammet körs för närvarande till en grop en bit in på ön liksom slammet från en del enskilda avloppsanläggningar på ön. Lösningen är inte bra på sikt. Kommunen har begärt tillstånd att få anlägga två slamlaguner på fastigheten Ulvön 5:36. Avsikten var att slammet ska pumpas växelvis till två laguner på samma sätt som i ett flertal samhällen och byar runt om i kommunen. Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen har gett tillstånd till verksamheten enligt miljöskyddslagen. Noggranna anvisningar finns över hur slamlagunerna skall skötas när det gäller växelverkan, fyllnadsgrad och rengöring.
På grund av de långa, besvärliga och dyra transporterna från Ulvön har kommunen funnit att det här är en bra lösning och att behovet av slamlagunerna är mycket stort.
Fem alternativa lägen för slamlagunerna studerades innan valet föll på den valda lösningen.

LÅNG HANDLÄGGNING
Kommunen inledde ansökningsförfarandet för de nya slamlagunerna redan 1998. I avvaktan på slutligt tillstånd har inga markarbeten utförts. Aila Eriksson, Härnösand, ägare till en grannfastighet har överklagat. Hon har en brunn cirka 350 meter från de planerade lagunerna. Hon har framhållit att risk för påverkan kan finnas och att platsen även av andra skäl är illa vald. Hon anser att slammet ska fraktas bort från ön.
Bo Meyerhöffer har som sakkunnig geolog yttrat sig i ärendet på uppdrag av Aila Eriksson. Han anser att platsen är relativt bra men att risk för avvattning österut mot Bölesmyran och Bysjön kan finnas. Han har föreslagit att anläggningen flyttas cirka 120 meter i östlig riktning så att avvattning kan ske västerut mot Dynäsviken där ingen bebyggelse finns.
Kommunen har efter den skrivelsen föreslagit att anläggningen flyttas väster om en vattendelare så att en bergklack finns mellan slamlagunerna och Erikssons fastighet. Hon har emellertid fortsatt att överklaga och efter avslag i länsstyrelsen och miljödomstolen har hon nu vunnit framgång i Svea hovrätt.

TILL HUSUM
Avdelningschef Ove Sedin, tekniska kontoret, säger att det här ställer till stora problem för kommunen. De alternativ som finns inför den kommande sommaren är följande:
att begära dispens för sommaren så att nuvarande slamgrop får användas
att frakta slammat till fastlandet med Husums reningsverk som trolig adress under en övergångstid.
Anledningen till att det kan bli Husum är att kommunen där har största utrymmet för stötbelastningar enligt gällande tillstånd. Merkostnaden för att köra en slambil från Ulvön en gång i veckan beräknas till 75 000 kronor för den kommande sommaren.
På litet längre sikt är alternativen något fler. Det kan handla om att bygga ut reningsverket i Ulvöhamn eller att söka en ny plats för slamtömningen på ön. Ove Sedin tror inte att det är ekonomiskt försvarbart att köra slammet till fastlandet på lång sikt.

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons