Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tydlig trend – folket flyr inlandet

/
  • För tolv år sedan bodde 87 människor i Myckelgensjö, i dag bor där 64. En effekt av den urbanisering som pågår – och som är
  • Drygt sju mil från Örnsköldsviks centrum vid väg 348 står den här skylten – invid byns fina fotbollsplan Georgsvallen.

Befolkningen fortsätter att fly Örnsköldsviks inland – och centrum växer.
– Det är inget problem. Människor gör sina egna val och varför skulle de inte få göra det? säger professor Einar Holm.

Annons

Vi har tagit fram befolkningsstatistik från 2003 och fram till i dag.

Tendensen är på intet sätt ny, men den blir allt påtagligare:

Allt färre bor i kommunens inland och allt fler i centrum med omnejd.

Medan det statistikområde (det finns fem) som heter centralorten på tolv år ökat befolkningen med 1 343 personer (4,1 procent) har den i resten av kommunen minskat med 1 001 (4,5).

Allra störst är ökningen i centrum: hela 12,8 procent.

Av glesbygdsområdena har Sidensjö/Nätra gått i princip plus/minus noll – medan Björnaområdet minskat med 11 procent, Anundsjö med 10.

I Anundsjö finns småorter/byar som – om man ser enbart till siffrorna – är på väg att tyna bort. Solbergs befolkning har halverats, Myckelgensjös minskat med en fjärdel, till blott 64.

För att ta några exempel som du själv kan hitta i siffrorna här ovan.

Avfolkningen av glesbygden, urbaniseringen, är nu ingenting unikt för Örnsköldsvik. Den pågår i hela Norrland.

Einar Holm, professor senior i kulturgeografi vid Umeå universitet, tycker inte att Örnsköldsvik har det speciellt besvärligt.

– Det finns många kommuner som har det mycket värre, säger han.

Han ger däremot inget hopp till de som tror att flyttbussarna ska börja gå åt andra hållet.

– Ytterområdena formades i en annan tid, i ett annat samhälle. Urbaniseringen är obetvinglig. Det finns ingen väg ut ur den.

Samtidigt ger Einar Holm tröst till de som ändå tror att Örnsköldsviks kommun har en god framtid:

– Ur kommunens synvinkel hade det varit mycket värre om det inte funnits folk och jobb i centralorten. Ni har ingen ko på isen.

Orsakerna till den "obetvingliga" urbaniseringen är många enligt Einar Holm:

Skogsnäringen sysselsätter väldigt få numera, den globala förändringen av produktionen, överflyttning från produktion mot service, allt färre "enkla" jobb, allt högre specialisering.

Professorn lyfter också fram hur vårt levnadssätt förändrats.

– I dag är det två personer i varje familj som ska jobba och de har ofta olika specialiteter. Då är det svårt att hitta jobb på en liten ort.

– Ännu besvärligare blir det om man skiljer sig (och har barn), då blir båda närmast livegna där man bor.

Finns det någon möjlighet att stoppa utflyttningen från landsbygden?

– Skulle vara om det plötsligt kom horder med folk som vill bo lantligt.

– Jag kan inte se hur man skulle kunna göra. Möjligen kan det ske saker väldigt lokalt, om man hittar exempelvis turismverksamheter.

Skåda 25 år in i framtiden!

– Då är dagens tendens ännu mer markerad. I Örnsköldsvik ska ni fokusera på möjligheten att pendla med tåg till Umeå. Den länken är viktigare än en länk till ytterområdena.

Avslutningsvis, är urbaniseringen ett problem?

– Nej, jag tycker inte det. Människor gör sina egna val och varför skulle de inte få göra det?

– I stort skapar det som sker större välfärd än om vi skulle låsa fast oss vid det gamla.

Mer läsning

Annons