Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tvist om ansvar för farligt avfall

KÖPMANHOLMEN.Plan- och miljönämnden i Örnsköldsvik kräver att Köpmanholmens Hamnförvaltning transporterar bort ett femtiotal 200-litersfat med farligt avfall från fastighetsområdet i Bredånger.
Ägaren Lars Pohjanen har överklagat beslutet till länsstyrelsen som också är tillsynsmyndighet. Han anser att förre ägaren har ansvaret.

Annons

Det var Kustbevakningen som i april i år upptäckte att det fanns ett fyrtiotal gamla oljefat i ett hamnmagasin i Köpmanholmens industriområde, varpå anmälan gjordes till plan- och miljökontoret.
Det visade sig vid inspektion av miljö- och hälsoskyddskontoret att det fanns ett femtiotal 200-litersfat med farligt avfall i fastigheten fyllda i varierande grad och flera av faten var i dåligt skick.
13 fat olja-motorolja med vatteninnehåll, nio fat lösningsmedel varav fyra nätimpregneringsmedel till fisknät vid kassodling, tre fat smörjfett plus ett 60-liters fat med smörjfett, sju fat asfalt, ett fat pumpbar asfalt, två fat styren samt ett fat kreosot. Övriga var tomma.
Vid ett senare besök tillsammans med ägaren Pohjanen bestämdes muntligt att alla fat skulle skickas bort som farligt avfall utom eventuellt de fyra faten med nätimpregnering.
Vid ett besök i mitten av juli konstaterade plan- och miljökontoret att faten inte körts iväg, dessutom läckte några fat med impregneringsmedel.

OACCEPTABEL FÖRVARING
Pohjanen kontaktades omgående och kravet ställdes att det farliga avfallet skulle köras bort snarast. Därefter har upprepade påstötningar gjorts som inte lett till någon konkret handling.
Plan- och miljönämnden fattade beslut den 8 november att nuvarande ägare ska ansvara för att det farliga avfallet tas bort inom fem veckor, i annat fall ombesörjer plan- och miljönämnden att avfallet skickas iväg och kostnaden debiteras ägaren. Nämnden medger att de känner till att avfallet kommer från tidigare verksamhetsutövare. Kravet att faten ska tas bort riktas trots det mot Köpmanholmens Hamnförvaltning som bedriver verksamhet inom området och äger fastigheten.
Nuvarande förvaring anses inte acceptabel. Det farliga avfallet betraktas som pågående miljöfarlig verksamhet. Faten står under tak men invallning saknas. I området är det mycket spring och faten kan mycket väl utsättas för skadegörelse eller vältas. Nämnden anser att var dag som går innebär en ökad risk.

BESLUT ÖVERPRÖVAS
Ägaren för Köpmanholmens Hamnförvaltning har överklagat beslutet till länsstyrelsen där det redogörs för tidigare verksamhetsutövare och ägarförhållanden. Ägaren anser att plan- och miljönämnden i första hand ska ompröva beslutet. Vidare anför ägaren kostnaden för transport som ett problem. Kritik framförs också till tillsynsmyndigheten länsstyrelsen som känt till faten med farligt avfall men inte krävt att tidigare verksamhetsutövare fullföljt sitt städarbete.
Pohjanen har haft kontakt med Assi Domän och vädjat att företaget åtar sig kostnader för transport och destruktion av det miljöfarliga avfallet. I så fall är ägaren beredd att återkalla överklagan.
Plan- och miljönämnden ändrar sig inte och överklagan har lämnats till länsstyrelsen som ska överpröva nämndens beslut.
Nämnden gör länsstyrelsen uppmärksam om att det överklagade beslutet gäller och att åtgärder ska vidtas före 18 december. Ärendet kräver därför skyndsam hantering.
Handläggaren Göran Lundsten, länsstyrelsen, fick ärendet på sitt bord i tisdags och är inte beredd att kommentera på annat sätt än att överklagan ska prövas.

EVA GIDLUND

Mer läsning

Annons