Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Spår till industrin kvar längs stadsnära vatten

ÖRNSKÖLDSVIK. Området runt Örnsköldsviksfjärden ska röjas och industrispåret genom Inre hamnen till oljehamnen, som numera är en kemikaliehamn, får ytterligare en frist. Det står klart sedan kommunstyrelsen tagit ställning till hur planeringen av stadens närhet till vattnet ska fortgå.

Annons

Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag till program för det fortsatta arbetet med planeringen runt Örnsköldsviksfjärden. Syftet med planeringen är att komma fram till en samlad bedömning över hur marken runt fjärden ska användas på lång sikt.
Bakgrunden är de initiativ till bebyggelse och andra förändringar av området som kommit under senare år. Kommunen har redan köpt Domsjö hamn av Höglandssågen och avsikten är att lägga ned handelshamnen i stadens centrum. Redan till hösten kommer Peab att påbörja byggandet av ett 50-tal lägenheter i en del av hamnområdet.

INDUSTRISPÅRET
Brittas delikatesser har planer på stadscamping och en restaurang där cirkus- och mötestält brukar resas och så vidare.
I förarbetet har kommunledningskontoret skrivit att inriktningen är att industrispåret till oljehamnen ska tas bort. Gunnar Melin konstaterade att inget beslut finns om detta. Han fick stöd för uppfattningen att det är en felaktig handläggning av ärendet. En enig kommunstyrelse tog sedan bort meningen. Gunnar Melin säger dessutom att de företag som använder spåret bör få vara med i handläggningen.
Sandra Edin (kd) föreslog att programmet också ska omfatta en röjning runt Örnsköldviksfjärden. Även det tilläggsyrkandet antogs.

SALTMAGASINEN
Bangårdsområdet kommer inte att behövas i framtiden. Järnvägsstationen, saltmagasinen och eventuellt andra befintliga byggnader kan bli värdefulla inslag i den framtida miljön. Dock ställer det förstås till en del problem att behålla järnvägsspåret till oljehamnen.
Saltmagasinen börjar dessutom vara i dåligt skick igen. Betongpålarna som sattes dit vid renoveringen i mitten på 1980-talet håller på att vittra sönder och åtgärder måste vidtas för att hindra att magasinen faller samman om de ska bevaras.

FÖR LITEN GÄSTHAMN
Gästhamnen är för liten under juli månad. Behov av utbyggnad finns och den saken måste ordnas på det ena eller andra sättet.
Redan beslutat är att resecentrum ska ligga i området bakom Ågrens Tryckeri från centrum räknat. En tillfartsväg måste byggas från Modovägen.
Ett övergripande intresse från kommunens sida är att göra fler stränder tillgängliga för allmänheten. I dag är de flesta stränderna runt Örnsköldsviksfjärden blockerade med industriell verksamhet.
Vision 2008 har redan bekostat skisser för Sjögatan och Järveds strand. Det är oklart om det finns utrymme för den typen av insatser i fortsättningen.
Ett brett samråd kommer att genomföras. Målet är en översiktsplan med bred förankring om en långsiktig användning av stränderna runt fjärden.

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons