Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skyddsnätet sviktar

ÖRNSKÖLDSVIK. Individ- och familjeomsorgen i kommunen är tungt belastad. Besparingar inom hälso- och sjukvården och polisen får direkta återverkningar inom socialtjänsten, samtidigt som en redan snålt tilltagen budgetram minskat.
Det finns för få familjehem och behandlingshem för barn och ungdomar som behöver stöd, och behoven av platser ökar.

Annons

Åtstramningar inom offentlig verksamhet i samhället påverkar individ- och familjeomsorgens arbetssituation påtagligt. Socialsekreterarna konkurrerar med andra kommuner om platser på så kallade HVB-hem, hem för vård eller boende. Andelen familjehem för barn minskar samtidigt som behoven ökar. Uppgiften är svår och ersättningen från socialtjänsten till familjehemmen kompenserar inte en löneanställning.
Hälso- och sjukvårdens brist på läkare påverkar socialsekreterarnas möjligheter att utreda och planera. Socialsekreterarna behöver kontinuerliga samtal, helst med en och samma doktor, om barn och ungdomar som har det svårt, det gäller inte minst inom psykiatrin.
Sjukhusets barnavdelning tog förr hand om spädbarn som övergivits av sina föräldrar. Nu ska spädbarnet ut från sjukvården fortast möjligt och socialtjänsten får akut överta ansvaret. Sedan ett år tillbaka finns ett jourhem med två platser, och de är inte alltid lediga. Familjecentrum i Gullänget, som erbjudit förebyggande insatser för familjer, har lagts ner liksom projektet med stöd till ensamma mammor. I andra kommuner inrättas familjecentrum.

TUMSKRUVARNA DRAS ÅT
Vid drogmissbruk kunde polisen förr omhänderta och tillfälligt fungera som vuxenstöd kvällar och nätter.
Det går inte längre då stationen är obemannad. Staten har dessutom dragit in platser för vuxna, men också för ungdomar med uttalat alkoholist- och blandmissbruksbeteende.
A-kassereglerna har förändrats vilket gör att berörda får vända sig till sociala och be om pengar istället. Sammantaget hopar sig problemen på den enda avdelning som har till uppgift att vara samhällets skyddsnät, individ- och familjeomsorgen.
Arbetssituationen är trängd. Jag har svårt att tänka mig ett mer komplext arbete med så tunga och svåra arbetsuppgifter. Det är alltid svårast att se hur barn och ungdomar far illa. Det senaste som lagts på socialsekreterarna är att de ska åka ut och leta platser på behandlingshem runt om i Sverige. Det berör tonåringar från 13 år och uppåt, ungdomar kan ju vara omhändertagna för vård till och med 20 års ålder, säger Marianne Lundström, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen.

VILL HA MER RESURSER
Vi söker platser för ungdomar med ganska specifika problem och de behöver specifika ställen att komma till. Det är konkurrens om platserna och fullt överallt. Vi har ett väldigt starkt krav på oss att starta utredningar, det ligger stenhårt på oss och ska vara klart inom fyra månader.
Tumskruvarna dras åt utan att resurserna ökas, säger Marianne Lundström.
Istället har individ- och familjeomsorgen fått finna sig i att budgeten minskat.
Det som skulle kunna förändra arbetsbelastningen är mer personal. Under två och ett halvt års tid har vi vänt på varenda sten, vi har omstrukturerat och anser oss utnyttja resurserna maximalt. Problemet är att verksamheten är så lagreglerad, vi kan inte säga, det gör vi inte. Vi ser ett ökat missbruk och får fler som blir alkoholister. Vi är det yttersta skyddsnätet när familjer och enskilda inte klarar sin situation. Individ- och familjeomsorgen är de sämst ställdas sista hopp, säger Marianne Lundström.


EVA GIDLUND

Mer läsning

Annons