Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Saneringen kostar 160 miljoner

köpmanholmen. Saneringen av det gamla industriområdet i Köpmanholmen kommer att kosta cirka 140 miljoner kronor plus ytterligare 20 miljoner för området kring den nedlagda klorfabriken.
Det framgår av en konsultrapport upprättad av Kemakta AB som blev klar i fredags.

Annons

Det är kostnader ungefär i nivå med tidigare beräkningar, säger miljöstrateg Anders Lindström, Örnsköldsviks kommun. Skillnaden är att tidigare beräkningar till stor del varit gissningar. Den här gången har vi en kvalificerad beräkning från en aktad konsult.
Kemakta AB föreslår att en stor del av området saneras genom att jord grävs upp och fraktas till en godkänd mottagare av kvicksilverhaltigt material. Runt betongfundamenten kan det bli grävningar ända ned till fyra-fem meters djup vilket innebär att det rör sig om stora mängder. Var saneringen skall ske är ännu inte känt. Sakab i Örebro är en godkänd mottagare.
Anders Lindström säger att byggnaderna först måste rivas. Även i väggarna kan förorenat material finnas. Det mesta av tegelväggarna bedöms dock kunna återanvändas i nya byggnader eller som fyllnadsmaterial. Hela rivningen måste för övrigt genomföras med hög miljöprofil.

EN DEL BRÄNNS
En del av området som innehåller terpentin men inte kvicksilver kommer att kunna saneras genom en in situ metod. Det innebär att luft blåses ned i marken och att terpentin drivs av och tas om hand i en katalytisk förbränning. Det är en metod som kan ta år att genomföra.
Avsikten är att använda området till industrimark igen. Det innebär att det även i fortsättningen kommer att tolereras litet högre halter av föroreningar än vad som är norm för daghem och bostäder.
Finansiering återstår
Ännu återstår emellertid finansieringen. Anders Lindström säger att även den frågan kommit allt närmare en lösning. För det första har klarlaggts att NCB inte längre kan ställas till ansvar eftersom bolaget friköpte sig vid nedläggningen av industrin.
Vidare har Assi åtagit sig att svara för den sanering som är att hänföra till den nedlagda klorfabriken.
Det som återstår i den frågan är närmast en förhandling mellan Assi och länsstyrelsen om hur stor del av kostnaden som Assi skall ta, säger Anders Lindström. Resten kommer staten att svara för.

LÅNGT FRAMME
Nu måste Örnsköldsviks kommun intensifiera sina ansträngningar för att få finansieringen löst, säger Anders Lindström. Kommunen har redan lämnat in en ansökan till miljödepartementet. En ansökan som kommer att kompletteras med den konsultrapport som blev klar i fredags.
Dessutom finns möjligheten att gå direkt till Naturvårdsverket, säger Anders Lindström. Även den möjligheten är öppen eftersom praktiskt taget alla utredningar nu är klara.
Han säger att det är svårt att hitta exempel på sanering av industrimark i Sverige. Praktiskt taget ingenting pågår eftersom utredningar pågår runt om i landet om vad som ska göras.
Jag räknar med att det kommer många på studiebesök den dag vi kan inleda saneringsarbetet i Köpmanholmen, säger Anders Lindström.
Någon tidplan är han dock inte beredd att ge.

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons