Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så vill Ö-viks kommun värna om miljön

/
  • Moälven och Saluån ska vara biologiskt återställda med ett rikt växt- och djurliv till år 2014.

Örnsköldsviks kommun har lagt fram ett förslag till miljö- och energistrategi för hela kommunen. Ett dokument som samlar olika aspekter av miljöarbetet för att kunna ge en helhetsbild.

– Det är en grund, en plattform, som ger legitimitet åt att jobba tydligt och strukturerat med frågorna, säger projektledare Jan Nyman.

Annons

En arbetsgrupp inom kommunen har tagit fram förslaget till miljö- och energistrategi i samarbete med en styrgrupp och en referensgrupp med personer från näringsliv, politiken och den offentliga sektorn, allt på uppdrag från kommunstyrelsen.

– Vi har arbetat rätt så brett och varje fokusområde har egna projektledare. I botten vill vi ha den ekologiska hållbarheten, säger Jan Nyman.

Han arbetar på kommunens tillväxtavdelning med frågor som rör energi, transport och klimatfrågor. Själva begreppet hållbar utveckling förklarar han så här:

– Det kommer från Bruntlandrapporten. Att man ska bevara miljön så att kommande generationer har samma förutsättningar som vi har haft. I det ingår förutom ekologisk hållbarhet även social och ekonomisk hållbarhet.

I förslaget till kommunens miljö- och energistrategi presenteras övergripande mål strukturerade i sju olika områden; kunskap, energi och trafik, natur, bebyggd miljö, kretslopp, tillväxt och upphandling.

– Kunskap och upphandling är stödfunktioner till de andra områdena. Men alla bitar är viktiga på sitt sätt.

Några övergripande mål är att energin vi använder i kommunen ska vara hållbart producerad, att den biologiska mångfalden ska bevaras, att invånarna inte ska utsättas för skadligt buller och luftföroreningar, att vi ska leva i en giftfri miljö och att kommunens utvecklingsprojekt ska vara kvalitetssäkrade när det gäller miljöpåverkan.

Sedan listas mer konkreta delmål som ska vara genomförda år 2014 och 2020, uppdelade på mål för kommunen som helhet och mål för själva kommunkoncernen.

Tanken är att strategin ska vara konkret och ge en överblick över kommunens hela arbete med miljö- och energifrågorna.

– Man kan visa de ledande politikerna hur kommunen ligger till som helhet, att så här är läget. Vi ligger bra till som kommun redan när det gäller klimat och miljö- och hälsoarbetet, nu jobbar vi på att det ska bli ännu bättre, säger Jan Nyman.

Nu är strategin ute på remiss och även kommunmedborgarna får tycka till.

Mer läsning

Annons