Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så ska Ö-vik bli en cykelstad: "Förhoppningsvis ska satsningen leda till att fler väljer cykeln före bilen"

Kuperade Örnsköldsvik ska bli cykelstad. Med hjälp av stora utbyggnader och ökad information.

Annons

– Förhoppningsvis ska satsningen leda till att fler väljer cykeln före bilen, säger Claes Edblad, infrastrukturstrateg på Örnsköldsvik kommun.

Kommunstyrelsen i Örnsköldsvik antog den 5 april en strategi för cykling. I den finns beslut om att öka gång- och cykelvägnätet med 16 kilometer, vilket beräknas kosta närmare 70 miljoner kronor.

Utbyggnadstakten är inte beslutad. Den kommer att prövas årligen i samband med verksamhetsplanering och budgetarbete.

I policyn som även kommunfullmäktige har antagit redovisas tre större mål för framtida gång och cykling i Örnsköldsvik:

► Öka andelen resor med gång och cykel.

► Ökad säkerhet och trygghet för cyklister.

► En sammanhängande cykelinfrastruktur av god kvalitet.

Inga kontroversiella målsättningar, men i en kommun med förhållandevis låg användning av cykel är det förstås viktigt att uppfylla målen om användandet ska kunna öka.

Faktum är att Örnsköldsvik ligger i botten av landets kommuner när det gäller att arbetspendla med cykel.

Läs även: "Frustrerande att själv driva ärende"

I en undersökning har framkommit att bara en procent av tillfrågade sagt att de tar sig till och från sin arbetsplats med hjälp av cykel.

Mycket lägre än så går inte att komma.

Kommunens infrastrukturstrateg Claes Edblad.

– Med jämna mellanrum görs resvaneundersökningar. Vi brukar titta på Skellefteå när vi jämför med andra kommuner. Där ligger de på fem procent som tar cykel till arbetsplatsen, säger Claes Edblad.

När det gäller målsättning angående säkerhet och trygghet säger den antagna strategin att det ska arbetas för att antalet cykelolyckor ska minska, att kunskapen om regler, särskilt hos barn, ska öka – och att användandet av cykelhjälm också föras i samma riktning.

Andra faktorer som kommunen hoppas ska öka användandet av cykel är säkra och attraktiva cykelparkeringar i centrum, att vägvisning genom skyltning av huvudstråk ska förbättras och att ytstandarden på gång- och cykelvägbanor ska förbättras.

Om det är si och så med gång- och cykelvägar i Örnsköldsvik, kan det kanske vara något att glädjas över att användandet av cykelhjälm ändå är relativt högt hos de få som trampar omkring i kommunen.

En mätning som har några år på nacken visar att Örnsköldsvik var bäst i länet i mixade klassen; vuxna och barn. Av 501 identifierade cyklister var det 364 som hade hjälm.

Bland vuxna blev det bara en tredjeplats för Örnsköldsvik i länskampen, men barnen tog en delad seger med Sundsvall.

Läs även: Efter decennier – ett steg närmare gc-väg mellan Ås och Själevad

I förslag till utbyggnad av gång- och cykelvägar har kommunen en diger lista med tre grader av prioriteringar. I priogrupp ett är det främst två projekt som sticker ut.

Det första är Åsvägen, mellan Åsbergs- och Onsdagsvägen, närmare en och en halv kilometer som beräknas kosta mellan 8 och 14 milojoner kronor att bygga.

– Det projektet är prio ett i prio ett-listan, säger Claes Edblad.

– Vi har två alternativ, och nu ska förslaget ligga ute för samråd i fyra veckor.

Det andra stora projektet som märks i kommunens lista är Bonäsvägen; Kabyssvägen till Norra skepparvägen, som är kommunal sträcka på knapp 800 meter, och sedan vidare till Bodum, som är statlig väg på cirka 1 400 meter.

– Båda de här stora insatserna kommer att ta tid. Det kan finnas färdig gång- och cykelväg på de här platserna 2019, säger Edblad.

Mer läsning