Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så mycket satsar kommunen på att köpa ut sin personal

/
  • I stället för att sparka företrädesvis lärare så köper kommunen ut sin gamla personal för miljoner.

I stället för att säga upp medarbete köper Ö-viks kommun ut övertalig personal. Nu har mer pengar avsatts för de närmsta två åren.

Annons

Örnsköldsviks kommun vill vara en god arbetsgivare och kommunen är en stor arbetsgivare med sina drygt 5 500 medarbetare. Omsorgen och skolan är naturligtvis de mest personalintensiva verksamheterna.

Vissa gör gällande, som värderingsföretaget Svensk kommunrating, att det råder en tämligen stor övertalighet i Örnsköldsviks kommun.

Förra året gjorde värderingsföretaget en bedömning att det går att pressa ned de kommunala kostnaderna med närmare 300 miljoner kronor i löner.

Ratingföretagets bedömning var att 93 anställda per tusen invånare var en relevant lokal norm och att kommunen låg betydligt över denna siffra.

Med andra ord att det handlar om en övertalighet i storleksordningen 850 personer.

Nedbemanning sker dock successivt. I Örnsköldsvik osthyvlar kommunpolitikerna i verksamheterna och hårda sparbeting har gått ut till förvaltningarna.

Sedan många år tillbaka har kommunen en upprättad handlingsplan för att köpa ut personal. Det handlar om en rad olika, mer eller mindre, förmånliga erbjudanden till de företrädesvis äldre anställda som kan tänka sig gå hem.

Kommunen har satsat 20 miljoner kronor mellan åren 2009 till 2012 för ändamålet. Miljonerna nyttjades framför allt under 2009 då en stor personalneddragning gjordes inom grundskolan.

För samtidigt som det kostar att köpa ut personal så bidrar handlingsplanen till att sänka kostnaderna för kommunen.

Effekten för den senaste perioden beräknas motsvara drygt 38 miljoner kronor.

Därför har det nu fattas beslut om att förlänga handlingsplanens giltighetstid ytterligare ett år, fram till och med utgången av år 2014.

Örnsköldsviks kommun avsätter ytterligare 6,8 miljoner kronor, fördelade på två år, för att köpa ut personal.

Även denna gång handlar det framför allt om att möta de neddragningar som sker inom bildningsförvaltningen. Under året har drygt 4,9 miljoner kronor nyttjats för att låta 27 medarbetare lämna sina tjänster. De flesta lärare.

För det handlar om att bildningsnämnden prognostiserar underskott på personalsidan, 19 miljoner kronor mot budget.

Därtill redovisas en övertalighet motsvarande drygt 55 årsarbetare eller en kostnadssänkning med 25 miljoner kronor på helårsbasis.

Mer läsning

Annons