Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringen har redan tagit ställning för Öst

ÖRNSKÖLDSVIK. Regeringen har redan tagit ställning för att Botniabanan skall dras mot Umeå enligt det östliga alternativ som Banverket begärt tillåtlighet för.
Det framgår av bilaga 1 i den samling på hela 13 bilagor som regeringen skickat till EU-kommissionen.

Annons

Av pressmeddelandet i förra veckan framgick att regeringen begärt att EU-kommissionen skall yttra sig innan regeringen avgör ärendet. På inte en enda rad framgick regeringens inställning i
frågan. DN har tolkat detta som att regeringen är djupt splittrad i frågan.
ÖA har emellertid begärt att få ut de handlingar som regeringen skickat till kommissionen och där framgår mycket klart vilken inställning regeringen har. Den sammanfaller helt med Banverkets.
Redan i bilaga 1 av totalt 13 framgår att flera olika sträckningar utretts.
Regeringen bedömer dock att det inte finns några alternativa lösningar av projektet. Ingen av de andra sträckningarna skulle innebära att ändamålet med Botniabanan kan uppnås, heter det i skrivelsen till EU-kommissionen.

TVINGANDE ORSAKER
En lösning som innebär att Umeå även i fortsättningen angörs som säckstation avvisas av regeringen. Det ger en avsevärt sämre lösning både ur ett regionalt och nationellt perspektiv i jämförelse med en planerad genomfartsstation. Regeringen skriver att ett lokdraget nattåg med sovvagnar som passerar Umeå får 23 minuter längre restid med en västlig angöring mot staden jämfört med den östliga dragningen. De snabbaste persontågen, som kan köras i båda riktningar, kommer att försenas med nio minuter.
Regeringen skriver vidare att en säckstation också ger svårigheter för en fortsatt utbyggnad av en kustjärnväg längs norra Norrlandskusten.
Regeringen bedömer därför att inte någon av sträckningarna med bibehållen säckstation uppfyller de krav samhället ställer på Botniabanan. Eftersom korridor Öst är den enda sträckning som uppfyller syftet med Botniabanan saknas alternativa lösningar.
Tydligare än så kan regeringens ställningstagande inte formuleras. Medlemskapet i EU innebär att kommissionen ska ges möjlighet att yttra sig i stora investeringar som berör Natura 2000-områden. Kommissionens yttrande väger tungt. I grunden är det emellertid ett nationellt beslut och regeringen har redan tagit ställning.

ANGELÄGET PROJEKT
Regeringen motiverar utförligt behoven av Botniabanan i skrivelsen till kommissionen. Städerna längs Norrlandskusten knyts närmare varandra genom kortare restider och en betydande mängd godstransporter kommer att överföras från landsväg och sjöfart till järnväg. Riksdagen har nyligen fattat beslut om att satsa 100 miljarder kronor på att utveckla järnvägsnätet och i den satsningen beskrivs Botniabanan som ett av de fyra mest angelägna projekten i landet.
Vidare påpekas att kommunerna är delaktiga i genomförandet och att EU gett finansiellt stöd och att Botniabanan ingår i det transeuropeiska järnvägsnätet.

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons