Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Psykiatri med öppenvård

ÖRNSKÖLDSVIK. Psykiatrin
behåller nio slutenvårdsplatser med samma bemanning istället för som tidigare beslutats, fem platser.
Psykiatrin inriktas alltmer mot öppenvård där personal åker hem till patienten. I år räknar kliniken med att göra 12 000 hembesök.

Annons

Avdelningarna 61 och 62 bedriver sluten vård med en personalstab om cirka 50 anställda. För något år sedan fattade hälso- och sjukvårdsdelegation beslut om att den slutna vården bara skulle bedrivas med fem vårdplatser.
Ledningsgruppen har dock lyckats utverka att man får behålla nio vårdplatser med samma bemanning som förr, vilket politikerna sagt ja till i slutet av december.
Det tycker politikerna är alldeles förträffligt bra. Vi kommer att ha nio vårdplatser åtminstone i år, vi har
inte råd att köpa fler vårdplatser. Från 1 februari tar Sundsvall emot våra LPT-patienter vilket motsvarar en plats på årsbasis, vi brukar ha
cirka 20-25 intagningar på ett år,
säger Ingeborg Pettersson, sektorchef för psykiatrin.
LPT är en förkortning för lagen om tvångsvård av psykiskt sjuka. När Sundsvall tar över frigörs personal som istället kan användas inom den öppna vården.

BEHÖVER MER PESONAL
Sjuksköterska och skötare kan gå ut i öppenvården i en annan omfattning och vi behöver mer personal dit, säger Ingeborg Pettersson.
I verksamhetsplaneringen ingår att frigöra ytterligare personal genom att överlåta sex utredningsplatser för
dementa till annan enhet inom förvaltningen. Kommunen och landstinget skrev ett tioårigt avtal 1995 om utredningsplatser för dementa.
Avtalet löper ut år 2005 och vi har vänt oss till sjukhusledningen med önskemål om att platserna ska inrymmas på annat håll i organisationen och vi hoppas någon vill ta över så snart som möjligt, säger Ingeborg Pettersson.
Idag är 35 anställda verksamma
inom öppenvården. Verksamheten bygger på mottagningsverksamhet och hembesök. Personalen består av skötare, sjuksköterskor, kuratorer,
arbetsterapeuter, sjukgymnaster, psykologer och sekreterare. De arbetar i team med individuella vårdplaneringar. Inriktningen är att dagens två team ska bli fyra från och med mars månad.

JOBBAR UTÅT
Vi jobbar redan idag mycket utåt men det skulle behövas mycket mer tid, för att kunna gå in i ett tidigare skede, säger Åsa Brodin, avdelningschef för öppenvården.
Psykiatrins begreppsvärld med sluten vård och öppenvård ska sammanföras till ett, psykiatriska kliniken. Meningen är att personalen ska röra sig flexibelt mellan varandras verksamheter. Om den slutna vården har det relativt lugnt kan personal istället jobba inom öppenvården och tvärtom.
Ofta kommer patienter till psykiatrin på remiss från distriktsläkare.
Alla yrkeskategorier i teamet samlas och gör en bedömning av vilka insatser som behövs för den enskilde individen. En kontaktperson anses särskilt viktig. Den som mår psykiskt dåligt kan ringa eller besöka kontaktpersonen vilket kan räcka för att förhindra en djupare psykos, med
inläggning som följd.

DYGNET-RUNT-RÅDGIVNING
Vi har också dygnet-runt-rådgivning, personer som behöver får alltid prata med en sjuksköterska, en slags psykiatrisk sjukvårdsupplysning. Samtalen dokumenteras och vidarebefordras till morgonronden, säger Ingeborg Pettersson.
Psykiatrin försöker också utverka en plats på akuten och dialogen är igång.
Vi skulle vilja ha en psykobservationsplats på akuten under jourtid, som fördröjer inskrivning. Det känns viktigt att patienten kan vänta och
ändå ha stöd under natten, och vi är beredda att förstärka med skötare, säger Ingeborg Pettersson.


EVA GIDLUND

Mer läsning

Annons