Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Problemen kvar vid försäkringskassan

ÖRNSKÖLDSVIK. Försäkringskassan i Örnsköldsvik har fortfarande stora problem med arbetsmiljön. Trots att Arbetsmiljöinspektionen tidigare riktat mycket skarp kritik har de anställdas arbetsbörda fortsatt att stiga.
– Det har inte blivit bättre, säger Tage Söderlind, arbetsplats- och huvudskyddsombud.

Annons

Personalen på försäkringskassorna i Västernorrlands län lider av utbrändhet och stress. I november förra året bedömdes situationen som ohälsosam av Arbetsmiljöinspektionen som efter en grundlig inspektion kommit fram till att arbetsbelastningen under en längre tid var alldeles för hög och att orealistiska mål satts upp. Något som leder till farlig stress.
Deadline 15 maj
Försäkringskassan i Örnsköldsvik, med flera långtidssjukskrivningar och anställda som gick på knäna, var inget undantag. Nu har snart fyra månader gått sedan bristerna uppmärksammats och läget är oförändrat.
Arbetsbelastningen har fortsatt att öka och vi har inte fått personal för att klara det. Om inget händer kommer fler att gå in i väggen, säger Tage Söderlind.
Personalen har helt enkelt för mycket att göra och skulle behöva vara fler för att klara trycket. Högar av ärenden växer hos försäkringsutredarna och telefonsamtalen från allmänheten som vill ha sina ansökningar utredda ökar.
Från Arbetsmiljöinspektionen i Härnösand har man fått en sju punkter lång lista med brister som måste avhjälpas. Bland annat ska rutiner för att följa den enskildes arbetsbelastning och rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas om arbetsbördan blir för stor finnas. Länets försäkringskassor har till den 15 maj på sig att se till att det blir gjort.
Det finns en grupp här som sitter och jobbar med detta men än har det inte skett något radikalt, säger Tage Söderlind.
Förändringar tar tid
Lars Andersson är direktör för Försäkringskassan i Västernorrland och arbetar just nu med att upprätta en åtgärdsplan för de sju punkterna. Under februari besöker han alla anställda på alla kontor i länet. Än så länge är hälften besökta och däribland Örnsköldsvik.
Jag träffar personalen i mindre grupper och går igenom bristerna. Jag vill även veta om det finns idéer till hur vi ska åtgärda problemen, säger han.
Allt dokumenteras och när samtliga försäkringskassor är besökta ska det insamlade materialet ligga som underlag till ett åtgärdsförslag.
Förslaget ska sedan överlämnas till Arbetsmiljöinspektionen.
Och under tiden allt detta pågår arbetar personalen på försäkringskassorna under stress och orealistiska krav.
Det går inte att förändra en arbetssituation från en dag till en annan. Jag måste ha hela bilden klar för mig innan jag kan tycka något om det. Att upprätta en prioriteringsplan är inte så enkelt som det låter, säger Lars Andersson.
Inga fler anställda
Det största problemet är i grund och botten att försäkringskassorna har för få anställda, men att anställa fler är i dagsläget inte aktuellt. Regering och riksdag ger fem miljarder för att driva försäkringskasseverksamheten i Sverige och inför det nuvarande budgetåret bad man om 550 miljoner extra, men fick det inte.
Vi har återigen tryckt på om vilka resurser vi behöver inför 2003-2005 års budgetar. Blir vi tilldelade mer pengar kommer vi givetvis att använda dem på rätt sätt, så att vi inte sitter på pottkanten igen, säger Lars Andersson.


SARA LUNDVALL

Mer läsning

Annons