Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Övikshem samlar inte i ladorna

örnsköldsvik. Enligt en undersökning utförd av Hyresgästföreningen har 49 av landets kommunala bostadsföretag tagit ut för höga hyror de senaste tio åren. Övikshem tillhör inte dem.

Annons

Kriterierna för att hamna på Hyresgästföreningens svarta lista är att soliditeten, det vill säga det egna kapitalet av det totala, ligger över åtta procent och att andelen tomma lägenheter är mindre än två procent av lägenhetsbeståndet. Det man tittat på är årsbokslutet för år 2000 hos över 300 kommunägda bostadsföretag.

SJÄLVKOSTNAD
Enligt Håkan Olson, ekonom på Hyresgästföreningen, är åtta procent i eget kapital tillräckligt för att klara fem till sex förlustår.
De flesta av de 49 företagen borde därför sänka sin soliditet i stället för att lägga pengarna på hög, tycker man på Hyresgästföreningen. Då skulle medel frigöras för att sänka hyrorna eller på annat sätt komma hyresgästerna till del.
De kommunalägda bolagen ska drivas enligt en självkostnadsprincip men Hyresgästföreningen anser att allt för många driver verksamheten som vilket vinstdrivande bolag som helst och pekar på att det inte finns någon gemensam syn på vad självkostnad är.
Bengt-Owe Birgersson, vd för SABO som organiserar allmännyttiga bostadsföretag, säger till DN att ett eget kapital på 20-30 procent vore att föredra, men i många fall skulle 15 procent räcka.
De bostadsföretag som berörs av kritiken ligger främst inom tillväxtregioner. Där finns också dolda värden som inte redovisas i de bokförda värdena. Även vinsterna har varit betydande i många fall.

ANNORLUNDA
I Örnsköldsvik är läget annorlunda, liksom på många andra håll i utflyttningsbygder. För många lägenheter står tomma.
Övikshem hade under 2000 en soliditet på strax under fyra procent och klarar sig därmed med råge under åttaprocentsgränsen.
Soliditet kan vara ett farligt mått, säger Övikshems vd Gustaf Lefvert. Det bokförda värdet på vissa fastigheter kan skilja sig från marknadsvärdet. Men i normala fall ska de stämma hyfsat.
Ser ni er som ett vinstdrivande företag eller som allmännytta?
Både och. Vi driver ju företaget enligt självkostnadsprincipen men ska också göra en skälig vinst och det har vi kommit överens om med hyresgästernas organisationer.
2000 gjorde Övikshem en vinst på 635 000 kronor efter ett nollresultat året innan. Hur resultatet för 2001 ser ut är inte specificerat än.
Vi går runt, så mycket kan jag säga, säger Gustaf Lefvert.
Samtidigt har de lägenheter som står tomma minskat något i antal och utgör nu runt fem procent.
Vi har hyrt ut fler lägenheter i centralorten och sålt av en del i periferin, säger Lefvert.
FREDRIK FORSGREN
REDAKTIONEN

Mer läsning

Annons