Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Övikshem river lägenheter i Husum

HUSUM. Övikshem kommer att riva ett hyreshus i Husum med 22 lägenheter med adress Solbacksvägen 17 och ett enfamiljshus i centrala samhället som är i dåligt skick.
– Anledningen är att vi har för många tomma lägenheter i Husum, säger marknadschef Ulf Agemar.

Annons

Övikshem har för närvarande 225 lägenheter i Husum. Efter rivningarna kommer 202 att återstå och av dessa står ett 30-tal tomma.
Vi har haft stor efterfrågan på lägenheter och hög beläggning under tiden Modo, numera M-real, byggde ut fabriken, säger Ulf Agemar. Men nu är det stopp igen. Vi ser inga tecken på ökad efterfrågan därför att Botniabanan byggs.
Av de tomma lägenheterna kommer tio att finnas på Solbacken även efter det att ett hyreshus med 22 lägenheter fallit offer för grävskoporna.
Troligtvis kommer vi att få anledning att riva även det andra stora hyreshuset på Solbacken om några år, säger Ulf Agemar. Vi måste anpassa utbudet av lägenheter efter den efterfrågan som finns.

MILJONPROGRAMMET
De båda hyreshusen på Solbacken byggdes 1973 under miljonprogrammets dagar. Även om inte direkt byggfusk finns är husen redan i dåligt skick.
Fasadteglets infästning mot byggkroppen är det akuta problemet. Mälorna som fäster teglet vid stommen har rostat av på flera ställen och risk finns att tegelväggarna rasar. Utbuktningar på upp till fyra centimeter har konstaterats. Det är därför farligt att vistas intill fasaderna riktigt blåsiga dagar.
På det hus som skall stå kvar har ubalkar bultats fast provisoriskt utanpå fasadteglet med trästommen innanför. Det kommer att göras på ett mer permanent sätt så snart som möjligt.
Både husen är byggda med platta tak utan taksprång. Det innebär att väta har lätt för att tränga in bakom fasadtaglet.
Ulf Agemar säger att husen ritades och byggdes efter de oerhört detaljerade statsbidragsbestämmelser som fanns på 1970-talet. Statsbidrag utgick inte till sluttande tak och takutskjutningar och därför byggdes inte husen på det sättet.
Övikshem utreder just nu också möjligheterna att flytta eller riva ett eller flera av fyrfamiljshusen på Solbacken. Det kan emellertid bli svårt. Husen har betongstomme och varje hus väger mellan 300 och 400 ton. Tekniskt anses det möjligt. Husen står emellertid på berg och relativt tätt sammanpackade vilket försvårar åtkomsten. Marken lutar och det försvårar ytterligare. Till råge på allt är vägen ned till samhället dessutom relativt brant.

NYTT CENTRUM
Övikshem har låtit BJN Projektteknik AB titta på förutsättningarna och än så länge finns inte underlag för ett beslut om flyttning. Den tomt som är ledig finns vid vårdcentralen. Om flyttningen genomförs kommer det att bli lätt att hyra ut lägenheterna på den nya adressen. Övikshems erfarenhet är att det finns god efterfrågan på lägenheter i Husums nya centrum vid Kyrkans hus, vårdcentral och butiker.
Ett klart motstånd finns till att hyra på Solbacken trots att avståndet till centrum är väldigt litet.
Det mycket centralt belägna huset med adress Gistvallsvägen 4 kommer också att rivas på grund av att byggnaden är i dåligt skick. Därmed frigörs ett markområde i Husums absoluta centrum för ett nybygge av något slag. Butik, dagis och hyreslägenheter är en fullt tänkbar användning av den tomten.

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons