Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Omstrukturering ska spara pengar

ÖRNSKÖLDSVIK. Socialnämnden har beslutat hur pengarna i budget konkret ska fördelas inom socialförvaltningen nästa år.
Nämnden var enig när det gäller inriktningen på besparingar i verksamheterna, men hade olika syn på hur pengar ska fördelas där det råder minus i kassan.

Annons

Socialförvaltningens budget omsluter totalt 744 miljoner kronor netto.
Varje höst lägger socialnämnden ett budgetförslag för kommande år, och det som återstår att omfördela för 2002 uppgår till drygt 20 miljoner kronor. Vid socialnämndens sammanträde häromdagen fattade politikerna beslut om hur pengarna ska fördelas inom förvaltningens verksamheter.
Samtliga partier ställde sig bakom s-gruppens förslag på besparingar i förvaltningen.
Det är viktigt att vi är överens så att vi ger samma besked ut i förvaltningen, säger Lena Näslund (s), socialnämndens ordförande.
Vi har diskuterat vad vi behöver förstärka och förändra, men det är tufft eftersom vi ser mer behov än pengarna räcker till. Vi måste prioritera och har lagt pengar där det finns underskott.
Omstruktureringen av äldreomsorgen väntas ge besparingar i storleksordningen tre miljoner kronor varje år när man avvecklar 30 plus 30 platser i äldreboenden som anses för vara omoderna. Perioden som avses är 2002-2005. Satsningar på rehabilitering av äldre förväntas ge ytterligare en miljon kronor.

STYRGRUPP MED POLITIKER
För att uppnå förväntat resultat av omstruktureringen tillsätts en styrgrupp med tre s- politiker och två från oppositionen, som ska börja arbeta under våren.
En styrgrupp med motsvarande sammansättning ska övervara omstrukturering av handikappomsorgen.
Vi tycker att några politiker ska fördjupa sig och skaffa mer kunskaper som de kan tillföra nämnden, säger Lena Näslund.
Äldreomsorgen förväntas spara en miljon kronor på alternativa arbetstidsmodeller som i sin tur förmodas minska sjukfrånvaron, och därmed sparas ytterligare en miljon. Sjukfrånvaron är i genomsnitt 42 dagar per anställd och år inom socialförvaltningen.
Det är en enorm kostnad för nämnden när folk i princip är borta en månad varje år från jobbet, säger Lena Näslund.
Samverkan med landstinget betonas och väntas förstärka budgeten med en miljon kronor om vårdplaneringen tillförs resurser. Socialtjänsten har ingen egen medicinsk kompetens som deltar i planeringen av medicinskt färdigbehandlade. Det kan ge kommunen kostnader som egentligen tillhör landstinget, vården av äldre ska ske på rätt vårdnivå.

OENIGHET OM MINUSPOSTER
Socialutskottet tillsammans med tjänstemän inom individ- och familjeomsorgen ska försöka hitta lösningar för barn, tonåringar och ungdomar som hamnat snett i tillvaron.
S-gruppens förslag på fördelning där det råder minus i kassan, klubbades igenom vid onsdagens sammanträde. Oppositionen och vänsterpartiet reserverade sig till förmån för egna förslag.
S-gruppen vill tillföra pengar för inrättandet av fem tjänster från 1 februari nästa år. En personalchef, två LASS-chefer, en bostadskonsulent och en rekryterare.
Vi har som exempel 100 personliga assistenter men ingen riktig kompetent ledning för alla dem som kräver handledning, säger Lena Näslund.
Dagverksamheten i Kroksta tillförs 1,5 miljoner, Sidensjö rehabiliteringshem 3 miljoner, flytten av Duvemåla 3,8 miljoner. Utöver det finns mindre minusposter i verksamheter som tillförs pengar.
Vi tillför 3,9 miljoner i budget för medicinskt färdigbehandlade där det fattas pengar, en verklighet vi inte styr över, säger Lena Näslund.

EVA GIDLUND

Mer läsning

Annons