Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ombyggnad beräknas bli 225 procent dyrare

ÖRNSKÖLDSVIK. Örnsköldsviks kommun har satt nytt
rekord i kostnadsöverskridanden.
Ombyggnaden av före detta JBN-huset på Fabriksgatan öster om Viktoriaesplanaden för socialförvaltningens behov beräknades till 400 000 kronor.
Den verkliga kostnaden ser ut att bli minst 1,3 miljoner kronor vilket är en fördyring med 225 procent.

Annons

ÖA skrev om fördyringen den 1 december i fjol. Då framgick att kostnaden ökat från 600 000 kronor till 1,2 miljoner kronor.
Nu har revisorerna gjort en djupdykning i ärendet och kommit fram till att det är värre än så.
Den ursprungliga kostnaden beräknades till 400 000 kronor enligt revisionskollegiet. Än har slutnotan inte kommit men den beräknas i dagsläget till cirka 1,3 miljoner kronor.
Revisorerna har uppdagat minst sagt märkliga turer i ärendet. De har hittat ett PM från tekniska kontoret där kostnaden enligt grov uppskattning beräknas till 300 000-400 000 kronor. Tekniska kontoret förnekar detta i efterhand och hävdar att en teknisk konsult den 5 april 2001 beräknat kostnaden till 600 000 kronor.

SOCIALNÄMNDEN VILSELEDD
Inför socialnämndens sammanträde den 18 april 2001 angav socialförvaltningens ekonomichef kostnaden till 400 000 kronor efter det att vissa av de föreslagna åtgärderna, bland annat en del mattläggning, utgått.
Enligt vad revisorerna fått fram var det en beräkning som socialförvaltningen och tekniska kontoret gemensamt svarade för.
Socialförvaltningen lyckades med detta pressa in kostnaden inom ramen för ett förväntat driftsöverskott för individ- och familjeomsorgen.

OMFATTANDE RENOVERING
Under perioden augusti-oktober sker en detaljerad projektering och då tillkommer en rad ändringar som inte redovisades för socialnämnden förrän i efterhand.
Bland tillkommande arbeten kan borttagning av ett arkiv genom bilning, installation av en handikapptoalett, flyttning av ett kök, ändring av väggar med mera nämnas.
Enligt vad som framkom i ÖA den 1 december skedde dessutom utökning med nya innerdörrar, utökning med elarbeten och belysning, utökad målning, nya undertak för 75 000 kronor med mera. Från att har varit en enkel ommålning och upprustning utökades projektet till omfattande ombyggnader och totalrenovering.

SKARP KRITIK
Den 5 november 2001 beräknar ånyo konsulten merkostnaden till 600 000 kronor plus en del tillkommande konsultkostnader på cirka 120 000 kronor.
I revisorernas rapport som läggs fram för kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdag beräknas kostnaderna till cirka 1,3 miljoner kronor.
Även detta förefaller att vara i underkant eftersom kostnader för installation av data, tele och eventuella kostnader för bygglov för ombyggnad av källaren ännu inte finns redovisade.
Revisorerna skriver att det finns anledning att rikta allvarlig kritik mot socialnämnden för den bristfälliga handläggningen av ombyggnationen av Fabriksgatan 7 och otillräcklig intern kontroll.

NÄMNDEN KRITISERAS
Revisorerna konstaterar vidare att kritiken måste riktas mot den ansvariga nämnden, i det här fallet socialnämnden.
Det finns inget kommunrättsligt stöd för att ta ställning till hur tekniska kontorets och socialförvaltningens tjänstemän agerat. Dessa skyller i efterhand en del av fördyringarna på varandra.
Revisorernas slutsats är att gällande riktlinjer för investeringar bör ses över och tydliggöras. Bland annat vill revisionskollegiet att en nedre gränsen på en miljon för dokumenterade kostnadsberäkningar sänks betydligt.
Ombyggnaden av JBN-huset har utförts av Peab enligt gällande ramavtal utan anbudsförfarande.

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons