Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ö-viksföretagare krävs på stora skatteskulder

ÖRNSKÖLDSVIK. Den företagare från Örnsköldsvik som tömt sitt företag på vinstmedel utan att betala krävdes redan i höstas på 4,9 miljoner i skatt och skattetillägg av skattemyndigheten. Länsrättens
beslut om betalningssäkring överklagades dock till kammarrätten som nu avslagit mannens begäran.

Annons

Företagaren var under 1996 vd och ensam firmatecknare i ett helägt dotterbolag till ett bolag där han var företagsledare, delägare, styrelseledamot och ensam firmatecknare.

VILLE KOMMA UNDAN SKATT
Trots att inte styrelsen visste någonting tog han ut totalt 6 089 488 kronor ur bolaget och lämnade pengarna vidare som lån utan säkerhet. Ett förfarande som bolagets revisor ogillade och därför gavs
inte företagaren ansvarsfrihet.
Skattemyndigheten bedömde att uttaget skulle beskattas som lön och att det handlade om att tömma
bolaget på vinstmedel som sedan skulle föras ut ur landet. Allt för att komma undan skatt.
Den 19 september fattade länsrätten i Västernorrland beslut i ärendet. Rätten ansåg att det fanns risk för att företagaren skulle kunna smita undan betalningen genom att avyttra tillgångarna.
Kronofogden ingrep därför snabbt utan att mannen hade möjlighet att yttra sig för att säkra betalningen för skatt som uppgick till cirka 3,5 miljoner. Skattetillägget på 1, 4 miljoner var dock undantaget.
Länsrättens beslut om betalningssäkring överklagades dock till kammarrätten. Dessutom yrkade företagaren på ersättning för sina kostnader med 5 000 kronor.

ÖVERKLAGADE BESLUT
I kammarrätten åberopade företagaren vad han tidigare anfört i länsrätten med vissa tillägg och förtydliganden.
Enligt mannen accepterade hans företag ett erbjudande om att delta i en investering i Afrika. Lånet dokumenterades i tre reverser daterade under 1996 och bolagets fordran var enligt företagaren fastställd i domstol.
Men beslutet om att delta i investeringen visade sig vara en dålig affär. Enligt företagaren talade mycket för att bolaget utsatts för bedrägeri.
För att underlätta återbetalningen av de investerade pengarna öppnade mannen ett bankkonto i det aktuella landet. Men några pengar fick han ändå inte tillbaka.
Kammarrätten fäster dock ingen större tilltro till företagarens berättelse.
Hans agerande och de åtgärder han vidtagit för att dölja tömning av bolaget visar att det föreligger en påtaglig risk för att han kommer att undandra sig att betala skatt. Det har inte på något sätt visats att det finns något investeringsprojekt i landet, skriver kammarrätten bland annat.
Längre ned i domen konstaterar kammarrätten att trots att mannen själv förlorat 6 miljoner kronor i projektet rekommenderade han en god vän att satsa ett avsevärt belopp i samma projekt.
Kammarrätten anser att det förfarande som skattemyndigheten redovisat som bakgrund till den fastställda fordringen inte i något väsentligt motbevisats.
En annan företagare från Örnsköldsvik som handlat på ett liknande sätt och därför skulle betala 1,7 miljoner i skatt och skattetillägg har reglerat skattemyndighetens krav.
Detta ärende är därför avslutat.

KJELL E HÄGGLUND

Mer läsning

Annons