Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ö-vik får elsanerat rum på sjukhuset

HÄRNÖSAND. Ett elsanerat undersökningsrum föreslås vid akutmottagningen i Örnsköldsvik med byggstart år 2003. Kostnaden beräknas till mellan 150 000 och 200 000 kronor.

Annons

Även akutmottagningen vid Sundsvalls sjukhus föreslås inrätta ett elsanerat undersökningsrum, med byggstart år 2005. Hälso- och sjukvårdsdelegationen fattar beslut i ärendet nu på tisdag.
En motion från kristdemokraterna, Elkänslighet ett allt större problem, som behandlades av landstingsfullmäktige i februari, ligger till grund för nuvarande förslag.
Då beslöt landstingsmötet utreda behovet av elsanerade vårdplatser inom den slutna vården.

MÅNGA ELÖVERKÄNSLIGA
Utredarna föreslår att ett elsanerat undersökningsrum på vardera sjukhusen inrättas i en slags tidsmässig samordning med redan
inplanerade investeringar. Planering och genomförande ska ske i nära samarbete med berörd patientgrupp.
Antalet elkänsliga personer i landet beräknas uppgå till 2 000-10 000, vilket baseras på klagomål till elindustrin. Därför antar utredarna att det i vårt län rimligen bör finnas 50-300 elöverkänsliga personer.
Landstinget arbetar utifrån Försiktighetsprincipen som ger stöd i frågor om hälsorisker och elektromagnetiska fält. Den är vägledande för landstinget när investeringar i elsanering diskuteras. Principen har tagits fram av Boverket, Arbetarskyddsstyrelsen, Elsäkerhetsverket och Statens strålskyddsinstitut.

FRIVILLIGHET
Principen innebär frivillighet vad gäller åtgärder, några nivåer är inte preciserade. Vid om- och nybyggnad av lokaler i Landstingsfastigheters regi utförs regelmässigt åtgärder för att reducera elektriska och magnetiska fält. Några exempel på åtgärder är 5-ledarsystem, skärmade rör- och dossystem, tvinnade elkablar, jordad armering och övriga anläggningsdelar.
Elsanererade undersökningsrum har tagits i bruk vid akutmottagningar på flera håll i landet, i Karlskoga, Kalmar och Uppsala.
Vid akutmottagningen i Karlskoga har ett elsanerat undersökningsrum tagits i bruk. Satsningen på ett rum vid akutmottagningen ses som ett första steg. En senare utvärdering ska visa om det räcker eller om ett rum på en vårdavdelning också behövs.
HSD, hälso- och sjukvårdsdelegationen anser att det behövs ytterligare diskussioner och utredningar innan det blir aktuellt med elsanerade vårdplatser vid länets sjukhus.

EVA GIDLUND

Mer läsning

Annons