Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nytt vårdprogram för reumatiker i Ö-vik

ÖRNSKÖLDSVIK. Reumatiker i Örnsköldsvik kan glädja sig åt att hälso- och sjukvården tar till åtgärder som radikalt förbättrar omhändertagandet.
Ett reumatikerteam vid sjukhusets medicinmottagning finns till förfogande och ska med tiden permanentas.

Annons

Örnsköldsviks hälso- och sjukvård har anammat det vårdprogram för reumatiker som antagits av landstinget Västernorrland, vars utgångspunkt varit ett nationellt handlingsprogram.
Skälet är att vårdresurserna minskats vilket inneburit mindre läkartid till reumatikerverksamheten, teamarbetet har inte utvecklats och väntetiden har ökat för patienter med nydebuterad sjukdom och väntetider till återbesök har förlängts.
Nu pågår ett arbete sedan i
november förra året reumatikerprojektet med sjukgymnasten
Elisabet Sterky som projektledare. Det kommer att medföra betydliga förbättringar för kroniskt sjuka
såväl som nyinsjuknade.
Vid medicinmottagningen, som flyttat till Wemerkliniken, har ett reumateam inrättats, bestående av överläkare, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut.

SÅ KOMPLICERAT IDAG
Reumatikerteamet ska ha mottagning vissa dagar i månaden och
patienten får ett omhändertagande som aldrig förr, all specialistkompetens samlas kring patienten.
När patienten fått en remiss från distriktsläkare får man tid hos teamet, vi tänker oss inom en månad. Var och en i teamet samtalar med patienten vilket avslutas med att hela gruppen samlas och lägger upp en rehabiliteringsplan. Om vi utgår från att det är en tidig reumatikerpatient som nyss insjuknat får hon/han komma tillbaka efter tre månader men kan under tiden få behandling av arbetsterapeut och sjukgymnast eller samtala med kurator, säger Elisabet Sterky.
Reumatikerföreningen får särskilt utrymme. Monica Jonsson och Margit Norén, ledamöter i styrelsen, tillhör projektets arbetsgrupp. Erfarenheter och synpunkter som reumatikerna själva har, är viktiga att ta tillvara samtidigt som föreningen tar ett informationsansvar gentemot sina medlemmar.

PATIENTERNAS EGENANSVAR
Medlemmar behöver allt stöd de kan få. Vi skaffar oss mycket kunskap via reumatikerteamet. Vi informerar på våra möten och berättar hur de kan ta sig till olika människor för att få hjälp, hos försäkringskassan, reumatolog och ortopedklinik. Det är särskilt viktigt att nya medlemmar får stöd när de fått diagnos, säger Monica Jonsson, reumatikerföreningen.
Förr fanns institutionsvård för reumatiker och ett reumatikersjukhus i Östersund. Nu får patienterna ta mycket mer eget ansvar att informera sig och skaffa kunskaper. Det har blivit så pass komplicerat. Patienten ska vara den som kan mest om sjukdomen, säger Elisabet Sterky.
Primärvården hade ett större ansvar för
reumatiker förr. Det kunde dröja innan
diagnosen ställdes och tyngre mediciner
sattes in.
De senaste tre åren har det skett en radikal förändring av reumatikervården, det finns betydligt bättre läkemedel och forskningen går framåt. Tyngre mediciner sätts in efter en till två månader, patienter måste behandlas vid medicinmottagningen allt i förhoppning att stoppa det destruerande sjukdomsförloppet, säger Elisabet Sterky.
Projektet ska pågå i sju månader och
målet är att reumatikerteamet permanentas i medicinmottagningens verksamhet.
Projektet ska
utmynna i ett förslag Så här tycker vi från arbetsgruppen till styrgruppen, vi ska ha provat olika aktiviteter så att vi kan säga att så här
föreslår vi att det ska drivas för att strukturen ska bli självgående, säger Monica
Johansson, som är uppdragsgivare i egenskap av tillförordnad sektorchef.

EVA GIDLUND

Mer läsning

Annons