Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya krav på bussbolag

ÖRNSKÖLDSVIK. Den 1 december infördes nya regler för kontroll av bussars brandskydd i samband med besiktningen. För bussbolagens del innebär de nya reglerna inte bara mer jobb utan även högre kostnader.
Öviksbuss måste till exempel bygga om för att kunna leva upp till de skärpta kraven. I slutändan kommer det att påverka biljettpriserna.

Annons

köldsviks Buss AB, tycker att de nya reglerna är bra.
Det har visat sig att det finns ett behov, det är en del bussbränder i Sverige, säger han men är samtidigt kritisk till hur de nya reglerna införts:
Det kunde genomförts på längre tid. Vi fick ingen tid att anpassa oss och då blir det inga bra lösningar, säger han.

NYA RUTINER
För Örnsköldsviks Buss har reglerna inneburit en hel del förändringar och man har infört nya rutiner. Bland annat genomgår varje buss en ordentlig motortvätt innan besiktning.
Vi måste se över motorerna mer än tidigare, de måste hållas rena på ett annat sätt.
Och det är detta som ställer till problem. Dagens bussar är inte tvättvänliga, åtminstone inte när det gäller motorerna. Man måste nämligen lyfta upp bussarna för att komma åt att rengöra motorerna.

KOSTNADERNA ÖKAR
Vi har inget riktigt bra ställe att hålla till på, säger Lennart Nordin. Det kommer att innebära att vi måste bygga om eller bygga till, och det kan bli aktuellt under detta år.
De nya reglerna innebär att bussbolagets kostnader ökar. Det går åt mer tid för att serva bussarna och det kostar att bygga ett ställe att göra det på.
Hur mycket vet jag inte, men det är inte så obetydliga kostnader.
Något som också kommer att få konsekvenser för resenärerna.
På sikt kommer det att drabba biljettpriserna, men inte omedelbart, säger Lennart Nordin.

NYA KRAV
Och snart väntar nya krav. Länstrafiken har börjat skissa på vad som ska gälla för skolskjutsar i framtiden. Exakt vad som kommer att föreslås och införas är inte klart men det kommer säkerligen att innebära en skärpning av dagens regler.
Ja, det är på gång, det vet jag. Men vilka krav vet jag inte, säger han men tror att det kan röra sig om att alla elever ska ha sittplats i bussarna och möjlighet att spänna fast sig med bälten.
Och även det kostar pengar.
Alla ökade krav innebär ökade kostnader.
Ställer man krav på bälten så måste bussarna utrustas med det och det är inte gratis, säger Lennart Nordin.

FAKTA
E Det nya är att man tittar på brandsäkerhet rörande motor och motorrum, bränslesystem, hydraulsystem, elsystem, luftkonditioneringssystem, uppvärmningsanordning och brandsläckningsutrustning.
E De vanligaste orsakerna till bussbränder är bränsleläckage i motorutrymmet i kombination med höga temperaturer samt kortslutning i elsystemet.
E Under perioden januari till november 2001 underkändes i hela landet cirka 30 procent av bussarna. I december underkändes 54 procent. Nästan var fjärde buss underkändes på grund av brandfara.
E I norra Sverige besiktigades 173 bussar av dessa underkändes 79 och behövde ombesiktigas.


BUSSARNAS SÄKERHET FÖRBÄTTRAS
ÖRNSKÖLDSVIK. Nu brandtestas alla bussar vid Bilprovningen i samband med besiktning. Vägverket beslutade införa de skärpta kraven sedan antalet bussbränder ökat.
Kontrollen är ganska hård faktiskt, säger Urban Karlsson platschef på Bilprovningen i Örnsköldsvik.
Men det är befogat.
Standarden har varit väldigt dålig innan detta infördes, säger han.
Ett talande exempel på det är följande historia som är hämtad ur Bilprovningens interna veckoinformation. För att ha utbildning i brandtest hade bilprovningen lånat in en buss. Det var innan de nya reglerna trädde i kraft.
Ägaren såg till att få besiktiga före den 1 december och fick bussen godkänd. Besiktningen skedde på förmiddagen och på eftermiddagen var det dags för utbildning.
När bilprovningens personal genomförde brandtestet hittade de tio fel (2:or), varje fel innebar att bussen skulle behöva besiktigas om om den inte redan varit godkänd.
På kvällen samma dag var det en informationsträff för distriktets bussägare och då skulle bussen användas för en praktisk kontroll. Men bussen startade inte. Vid en noggrannare kontroll visade det sig att huvudströmbrytaren hade brunnit, det rök och luktade bränt. Ägaren, som var med på träffen, sa att han haft problem med det i ett halvår och hade kopplat om ledningarna. Det gick inte att få igång bussen.
Dagen efter fick de av samma ägare låna en annan buss. På denna hittades tolv fel enbart på elsystemet. Antagligen hade ägaren själv dragit en del elledningar för det var inte fackmässigt gjort.
På bussarna satt skyltar att de körde skolbarn.
Urban Karlsson säger att ägaren har åtgärdat felen.
Hittills har bilprovningen kontrollerat 16 bussar efter de nya reglerna, men Urban Karlsson har inga uppgifter på hur många som behövt ombesiktigas.
Men han tycker att det varit bra ordning på de bussar som kontrollerats.
Vi tog tjuren vid hornen och bjöd in bussbolagen till en informationskväll.
Det har gett resultat. Man har åtgärdat det mest på bussarna, säger han och tror att standarden kommer att bli ännu bättre i framtiden.
Det man kan säga är att resenärerna får säkrare transporter.
Under 1998 och 1999 fick försäkringsbolagen i landet betala ersättning för 147 bränder i bussar. Antagligen är antalet större då inte alla bussar är brandförsäkrade och hamnar följaktligen inte i försäkringsbolagens statistik.

Kaj Glännestrand

REDAKTIONEN

Mer läsning

Annons