Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya arenan ryms på Framnäsudden

ÖRNSKÖLDSVIK. Det finns inga stora hinder ur stadsbyggnads- och stadsbildssynpunkt för att bygga den planerade evenemangsarenan på Framnäskajen.
Planarkitekt Kerstin Rungstad, plan- och miljökontoret, har skrivit ett yttrande som tillsammans med andra synpunkter kommer att ligga till grund för näringslivs- och planeringsutskottets behandling av ärendet på tisdag i nästa vecka.

Annons

Kerstin Rungstad skriver att den föreslagna platsen för arenan har ett mycket exklusivt och exponerat läge. Byggnaden kommer med sin storlek och placering på den utskjutande Framnäsudden att dominera intrycket av staden från hamninloppet. Även från Modovägen och Botniabanan kommer byggnaden att bli väl synlig.

ARKITEKTTÄVLING TÄNKBAR
Byggnaden blir så stor och miljön så viktig att Kerstin Rungstad för fram tankegångar om en arkitekttävling för att få fram den bästa möjliga utformningen.
Kerstin Rungstad skriver vidare att strandkanten är ett offentligt rum som måste ägnas stor omsorg. Det är viktigt att skapa en trivsam strandpromenad från Hamnparken till Strandparken. Kajen runt arenan bör dessutom förses med trappsteg som gör det möjligt för flanörer att sitta en stund helt nära vattnet.
Kerstin Rungstads utredning visar också att det går att anlägga tusen parkeringsplatser runt arenan inom tre avgränsade områden utan större problem. Det går att plantera träd och buskar mellan asfaltytorna för att undvika ett alltför ödsligt intryck. En annan sak är om det behövs så många parkeringsplatser som tusen stycken. Det kanske går att använda parkeringsplatser som finns i staden eftersom publika evenemang i arenan kommer att ordnas på tider när butikerna är stängda.

MILJÖFRÅGOR FRÅGETCKEN
Enda frågetecknet ur stadsplaneringssynpunkt förefaller vara miljöfrågorna. För det första är Framnäsudden ett utfyllt område vilket innebär att det kan finnas föroreningar i marken. För det andra kommer evenemangsarenan att innebära mer trafik i Örnsköldsviks centrum och därmed ökade utsläpp till luften. Översiktliga mätningar som gjorts i Inre hamnen visar att det finns risk för att gällande normer kommer att överträdas. Kerstin Rungstad hänvisar till miljöbalken som säger att verksamhet skall bedrivas så att miljökvalitetsnormer inte överträds. Det innebär att tillstånd inte får beviljas till verksamhet som innebär att gällande miljökvalitetsnormer överträds.
Kerstin Rungstads slutsats av detta är att alternativa lokaliseringar också bör prövas. Ytterligare ett skäl till att studera ett annat läge är att Framnäsudden även är attraktiv för andra ändamål, till exempel bostäder.

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons