Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nordea krävs på 200 000 i vite

Skattekontoret i Örnsköldsvik har ansökt hos Länsrätten i Jämtland om att Nordea bank i Göteborg ska tvingas betala ett vite på 200 000 kronor. Banken anses ha försvårat en utredning genom att inte lämna ut uppgifter som skattekontoret krävt.
– Under de 13 år jag arbetat här har jag aldrig varit med om att ansöka om vitesföreläggande riktat mot en bank, säger Jan Bogseth, skattedirektör i Örnsköldsvik.

Annons

Att ansökan är ställd till Länsrätten i Östersund beror på att skattekontoret i Örnsköldsvik tillhör Skattemyndigheten i Östersund. Ansökan skickades in i måndags och där kräver man att Nordea bank Sverige AB obeståndscentrum i Göteborg ska betala 200 000 kronor i vite.
Vanlig kontroll
Det handlar om en helt vanlig kontroll där vi behöver vissa uppgifter för att kunna göra vår utredning. Och normalt brukar vi aldrig ha några problem med att banker inte lämnar ut det vi vill ha, säger Jan Bogseth.
Alltsammans började med ett förläggande den 18 mars om att Nordea skulle lämna kontoutdrag för en viss angiven tidsperiod och person till skattekontoret. Detta skulle ske senast den 2 april i år.
Några uppgifter kom dock inte och telefonkontakt togs med banken den 16 april. Nordea uppgav att föreläggandet kommit bort.
Därför skickades ett nytt föreläggande. Och nästföljande dag kom uppgifterna man ville ha. Med anledning av innehållet i dessa uppgifter sändes ett nytt föreläggande daterat den 19 april och ännu ett den 22 april. Svar skulle lämnas inom 10 dagar.
Banken svarade fem dagar senare att de inte kunde lämna ut begärda handlingar. Utan att motivera sitt ställningstagande.
Vid en telefonkontakt med den som undertecknat skrivelsen fick man besked om att denne inte kunde lämna ut uppgifterna.
Försökt försvåra arbetet
I sin ansökan konstaterar skattedirektören och skatteintendenten att bankens agerande inte kan uppfattas på annat sätt än ett medvetet försökt försvåra och försena myndighetens kontrollarbete. Man hänvisar också till gällande bestämmelser.
Nordea skickade den 13 juni en skrivelse till skattekontoret i Örnsköldsvik. Men den har inte gett myndigheten anledning att ändra sitt ställningstagande.
Man pekar också i sin vites-ansökan på att en revision enligt taxeringslagen inte får pågå längre tid än nödvändigt. Myndighetens policy är att revisionsarbetet skall bedrivas skyndsamt heter det.
Vidare konstateras att bankens agerande avsevärt försvårat skynsamheten i myndighetens utredningsarbete. Och att inga andra banker agerar på liknande sätt.
Med hänvisning till lagen om viten kräver man nu att Nordea skall betala 200 000 kronor i vite för sitt handlande.
Om vi inte får rätt måste lagen ändras, konstaterar Jan Bogseth.

KJELL E HÄGGLUND

Mer läsning

Annons