Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Minus tolv miljoner i budgetprognosen

Örnsköldsvik. Budgeten spricker med 16 miljoner.
Det är resultatet av socialtjänstens första budgetprognos för år 2002.
Trots skuldavskrivningen på 53 miljoner för tre år sedan, visar budgettrenden bara neråt.

Annons

Socialtjänstens budgetprognos för år 2002 visar ett förväntat underskott på 12 miljoner kronor.
Enligt den antagna budgeten för året, var tanken att gå plus med fyra miljoner, för att kunna skriva av delar av den sedan tidigare ackumulerade skulden.
Nu verkar det inte riktigt bli så.
I stället förväntas ett minus på drygt 12 miljoner kronor, vilket ger en skillnad mellan den beräknade budgeten och prognosutvecklingen på mer än 16 miljoner kronor.
Avskrev skulderna
1999 avskrevs den dåvarande skulden på 53 miljoner kronor, men trots det fortsätter underskottsberget att växa.
Vi konstaterade snabbt att vi inte skulle klara av årets planerade sparkrav. Det beror bland annat på de reservationer vi tvingats göra efter all turbulens kring de planerade omstruktureringarna inom verksamheten, säger socialnämndens ordförande Lena Näslund.
En av de största underskottsposterna i år är inom Individ- och familjeomsorgen med -6,6 miljoner kronor enligt prognosen, varav -5,2 miljoner är för placeringar av barn och ungdomar i HVB-hem.
Ändå förstärktes just den posten inför årets budget med 6 miljoner kronor, jämfört med tidigare år.
Årets underskottsprognos beror främst på att många ungdomar har omhändertagits, en alltmer ökande siffra sedan ett par år tillbaka. Sedan föregående år har antalet omhändertagna ungdomar ökat med 1 789 personer, vilket innebär en ökning med 20 procent.
Sedan år 2000 har antalet vårddygn fördubblats, samtidigt som kostnaden har gått upp, säger Lena Näslund.

UNGDOMARS ÖKADE OHÄLSA
Det är svårt att hitta enskilda orsaker till denna drastiska ökning, enligt socialnämnden. Den allmänt försämrade situationen för barn ger en ökad psykiska ohälsa hos ungdomar som spelar in i underskottet, samt att landstinget inte erbjuder sluten vård i den omfattning som behövs, skriver nämnden i sin kommentar till budgetprognosen.
Drogproblematiken smyger allt längre ner i åldrarna, en utveckling som tydligt syns i antalet omhändertagna ungdomar.
Örnsköldsvik har börjat få del av storstadsproblematiken, med misshandel, sexuella övergrepp inom familjen och så vidare, även om den ännu bara är i en liten skala, säger Lena Näslund.

LÄNGRE PERSPEKTIV EFTERLYSES
Dessutom finns ett domstolskrav på att föräldrars omsorgsförmåga ska vara fullt utredd innan ett litet barn kan omhändertas, något som också medför stora kostnader.
Ändå får barn i dagen samhälle fara väldigt illa innan det blir aktuellt med tvångsåtgärder, säger Näslund.
Budgetposten för äldreomsorgen visar på en ambition att få in ett överskott på tre miljoner, något som i stället verkar bli ett underskott på två miljoner.
Det gör en budgetdifferens på fem miljoner, och beror enligt nämnden på att den pågående omstruktureringen av verksamheten har dragit ut på tiden.
Vi är skyldiga att ge vård och omsorg, och nu måste det till ett långsiktigt perspektiv för omsorgens och vårdens framtida verksamhet, säger Lena Näslund. ÅSA SJÖBERG

REDAKTIONEN

Mer läsning

Annons