Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljonsatsning för att minska sjukskrivningar

Örnsköldsvik. Regeringen beviljade i går 9,2 miljoner
kronor till Örnsköldsviks kommun och 12,4 miljoner till landstinget Västernorrland.
Pengarna ska användas till projektet ”Steget före i Västernorrland”, en försöksverksamhet för ökad hälsa i arbetslivet.

Annons

Som ett led i regeringens nationella 11-punktsprogram för att öka hälsan fattade regeringen beslut om att bevilja medel på totalt 50 miljoner kronor för försöksverksamhet inom den offentliga sektorn. Beslutet omfattar nio olika projekt i landet, varav ett är projektet Steget före i Västernorrland. Fyra aktörer samverkar: Örnsköldsviks kommun, landstinget, Karolinska Institutet och Afa försäkringar, tidigare Amf.

21,6 MILJONER TILL PROJEKTET
Inriktningen är insatser för rehabilitering och förebyggande arbete samt hälsoekonomisk utvärdering. Steget före-projekten fick mest pengar, Västra Götaland-regionen ligger närmast med 15 miljoner.
Riksdagsledamoten Agneta Lundberg (s) ringer ÖA direkt och informerar. Hon uppger att Mona Sahlin och Ingela Thalén jobbat hårt för pengar till projekt för bättre hälsa i arbetslivet. Anledningen är de kraftigt ökade långtidssjukskrivningarna, inte minst bland kvinnor, med allt fler utmattningsdepressioner. Särskilt utsatta sektorer är hälso- och sjukvården och socialtjänstens äldreomsorg.
Vi har varit många som jobbat för att någonting ska göras i förebyggande syfte för arbetsskador och utbrändhet. Vi har följt det väldigt noga, visserligen sitter inte jag i näringsdepartementet men man är mer eller mindre intresserad av vissa frågor. Vi pratar personalbrist och nyrekrytering men det kanske är minst lika viktigt att ta tillvara de människor vi har i arbete. Det kommer att bli ännu mer angeläget när de stora pensionavgångarna kommer, säger Agneta Lundberg.
De nio projekten har en bredd som tilltalar politikerna på regeringsnivå. Tanken är att resultaten och erfarenheterna från försöksverksamheterna så småningom ska spridas för att utveckla metoder och arbetssätt i det förebyggande och rehabiliterande arbetet.

TA HELHETSGREPP
Agneta Lundberg tror att Örnsköldsvik och Västernorrland blev särskilt intressant därför att projektet bygger på helhet.
Man tar ett helhetsgrepp, jag tror det avgjorde. Det är kvalitétsarbete att ta hand om människor i arbetslivet, och inte göra dem långtidssjukskrivna. Det är ett slöseri med både humankapital och annat kapital, säger Agneta Lundberg.
Landstinget har tidigt visat intresse för stressprojektet som det kallats. Ett seminarium hölls för politiker och tjänstemän i mars med professorerna Åke Nygren och Marie Åsberg, Karolinska Institutet som föreläsare.
På sensommaren ville kommunen ingå i projektet då andelen långtidssjukskrivna ökat kraftigt sedan 1997.

EVA GIDLUND

Mer läsning

Annons