Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Maxtaxa för äldre

ÖRNSKÖLDSVIK. 1 juli träder maxtaxan i äldreomsorgen i kraft. Oavsett inkomst sätt ett tak för hur höga vårdavgifter som får tas ut i särskilda boenden, ett tak sätts också för hemtjänsttaxan.
Förbehållsbeloppet höjs från dagens 1 500 till 4 087 kronor i månaden för ensamstående, pengar som behövs för personliga behov.

Annons

Riksdagen har beslutat att maxtaxa ska införas i hela landet från och med 1 juli i år. Vårdavgiftsuttaget har varit väldigt olika i landets kommuner under 90-talet, en del äldre har fått betala höga månadsbelopp medan andra kommuner har haft en relativt human höjning.
Det här är ett riksdagsbeslut idag och det underlättar, nu slipper man en massa diskussioner. Sen finns det alltid en fundering med maxtaxa vad kvalitén består i men vi har ju det här systemet även på andra håll. Vi betalar exempelvis lika i sjukvården oavsett inkomst och nu senast barnomsorgen, säger Lena Näslund, socialnämndens ordförande.
Statligt bidrag 4,1 miljoner
Staten bidrar med 4,1 miljoner från halvårsskiftet vilket förväntas täcka kostnaderna i Örnsköldsvik.
Man har i statsbidraget betalat ut en summa pengar till varje kommun i förhållande till befolkningsunderlag. Tittar man på vår åldersstruktur kontra Umeå kommun så har vi en betydligt större andel äldre och det innebär ju att vi inte kommer att klara av utgiften, de pengar vi har från staten täcker inte det inkomstbortfall som det kommer att bli, säger Lena Näslund.
Om den statliga ersättningen är för snålt tilltagen vill hon att pengar ska tillföras socialförvaltningens budgetram som kompensation.
Jag tror inte vi får underskott för 2002 för vi har ju fått en summa pengar som täcker det första halvåret utan tvekan, men för 2003 kan det bli ett underskott. Vi får se hur det första halvåret förlöper och göra ett överslag på helårsbasis. Det finns vissa bitar i det här som riksdagen sagt innebär en ökad kostnad, säger Lena Näslund.
Som exempel anges avgiften för mat för dem som är helinackorderad i särskilt boende. Nuvarande avgift är 2 200 kronor i månaden. Då äter åldringen frukost, lunch, middag. Med maxtaxan sänks matkostnaden för den enskilde till 1 150 kronor vilket baseras på Konsumentverkets prisindex.
Framsteg för pensionärer
Vi får ta ut en kostnad som motsvarar konsumentverkets norm för råvaror. Då ska man komma ihåg att väldigt många i våra boenden får specialkost och näringsdryck för att de inte får tillräckligt med näring, och näringskomplement är vansinnigt dyra, och där blir ett bortfall direkt, säger Lena Näslund.
Thorsten Nilsson, Bredbyn, ledamot av KPR, Kommunala Pensionärsrådet(en sammanslutning av fem olika pensionärsorganisationer samt politiker) är givetvis nöjd med maxtaxan. För äldre blir det en rejäl sänkning av vårdavgifter och hemtjänsttaxa.
Det är ett stort framsteg, alla vet väl hur vi hade det när man tog olika avgifter i hela riket och vissa kommuner skodde sig på dem som hade råd att betala, och det har vi reagerat väldigt emot.

Vi hade KPR igår och jag har bett att vi ska få komma igång i en arbetsgrupp som ska se över det nya och avveckla den gamla beräkningen. Tjänstemän och jurister har varit inkopplade men pensionärssidan har ännu inte kommit med, säger Thorsten Nilsson.

FAKTA/Socialnämndens ordförande Lena Näslund (s).
E Det högsta belopp som får tas ut för hemtjänst i eget boende, dagverksamhet och avgifter för hälso- och sjukvård bestäms av högkostnadsskyddet till 1 516 kronor per månad.
E För bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen blir högsta avgiften 1 579 kronor per månad.
E Förbehållsbeloppet ska vara lägst 4 087 kronor i månaden för ensamstående.
EFör makar eller sambor ska förbehållsbeloppet vara 3 424 kronor per månad för var och en av de sammanlevande.
E Om en ansökan om bistånd i någon form har blivit behandlad men inte ger önskar resultat kan beslutet överklagas genom förvaltningsbesvär, vilket inte varit möjligt tidigare.

EVA GIDLUND

Mer läsning

Annons