Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Luftföroreningar i Ö-vik

ÖRNSKÖLDSVIK. Örnsköldsvik är bland de orter i landet som har mest luftföroreningar i stadskärnan. Det visar en mätning som jämför 50-talet tätorter i Sverige.
Ändå bör vi inte oroa oss, säger miljöinspektör Katrina Wikman.
– Vi tangerar vissa gränsvärden, men ligger inte ovanför.

Annons

Mätaren sitter mitt på Storgatan, mellan Gummessons och Johanssons skor. Den visar värden som placerar Örnsköldsvik på tio i topp av de 44 städer som undersökts i ett samarbete mellan statistiska centralbyrån, SCB, och Naturvårdsverket.
De hälsofarliga föroreningar som mätts är svaveldioxid, kvävedioxid, sot, bensen och toluen.

INGET SKÄL TILL ORO
Katrina Wikman, miljöinspektör på plan- och miljökontoret, har
varit med och läst av värdena, och även om en del ligger högt jämfört med andra städer, tycker hon inte att de är alarmerande.
Att vi har bland de högsta värdena behöver inte innebära att de är höga. Vi tangerar vissa av de i dag gällande gränsvärdena, men ligger inte ovanför.
Halten av de farliga ämnena har sjunkit stadigt under åren, utom sothalten som har ökat marginellt.
Det är en nedåtgående trend. Fabrikerna har minskat sina utsläpp, bränslena innehåller mindre svavel
i dag än tidigare. Bensenhalten i bensinen sjunker. Katalysatorer minskar utsläppet av kvävedioxid.
Halten av cancerframkallande bensen är den enda som idag ligger över gränsvärdet. Den uppgår till dubbla den lågrisknivå som Institutet för miljömedicin (IMM) har lagt fram, och överstiger knappt det gränsvärde som föreslagits.

E4 STÖRSTA BOVEN
Katrina Wikman ser flera orsaker till att föroreningshalten är
högre i centrala Örnsköldsvik än i de flesta andra stadskärnor. Att E4 går rakt genom staden är det allra största skälet.
Naturliga orsaker spelar också in. Kylan är en av dem: Kalla dagar blir förbränningen i bilmotorerna ofullständig, och mer av de farliga ämnena går ut i luften. Att Örnsköldsvik ligger i en dalgång bidrar också. Kalla dagar bildas ett luftlock ovanför staden, luften ligger stilla och avgaserna kapslas in.

TUNNEL GENOM BERGET
Även om föroreningshalterna
inte är alarmerande höga, vill
Katrina Wikman se en förbättring. En åtgärd hon kan tänka sig är en omläggning av trafiken.
Det är önskvärt att E4 flyttas. Det har vi påpekat i många år.
En sådan omläggning har diskuterats i kommunen sedan 70-talet, senast på ett kommunstyrelsesammanträde den 4 december. Nu pågår överläggningar med Vägverket om ett tunnelbygge genom
Åsberget.
Under tiden kan vi lugnt fortsätta julhandeln upp och ner för Storgatan, om vi får tro Katrina Wikman. AMANDA THERMÉN

REDAKTIONEN

Mer läsning

Annons