Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ledningarna läcker

Örnsköldsvik. Det läcker i Örnsköldsvik.
Nära hälften av det kommunala vattnet försvinner på
vägen till hushållen.
– Ett bortfall på 44 procent av det producerade vattnet är inte acceptabelt i längden, instämmer Leif Andersson, miljö-
ingenjör på tekniska kontoret.

Annons

Problemet med de läckande ledningarna är inte nytt. De senaste åren har kommentarerna angående underhållningsbehovet av kommunens vattenledningar varit ett återkommande inslag i rapporteringen av verksamheten. Men det tycks aldrig finnas ekonomiska medel att ta itu med problemen.
I verksamhetsplanen VA-plan 2050, har man angett 30 procent som en acceptabel gräns för vattensvinnet under distributionen år 2004 i sitt verksamhetsmål. Motsvarande siffra för år 2005 anger 40 procent som övre gräns.
Ett bortfall på 20 procent är vad som räknas som bra, säger Leif Andersson.
Med de nuvarande ekonomiska resurserna vågar vi inte ens hoppas på att kunna hinna i kapp med reparationerna inom ett par år, och ännu mindre minska bortfallet.

BARA AVGIFTER
Från och med årsskiftet ska vatten och avlopps-verksamheten dessutom finansieras nästan uteslutande genom abbonentavgifter. Tidigare år har verksamhetens budget haft tillgång till en del skattepengar, men så är inte längre fallet.
För att bättre balansera ekonomin ligger ett förslag på höjda avgifter i budgeten för år 2002, uppger revisionsföretaget Komrev i en granskning av va-verksamheten i Örnsköldsviks kommun.
Prognoserna för hur mycket vatten kommunen beräknar att få sälja har också gått neråt. Detta beror på ökad utflyttning och nedläggningar av företag, enligt revisionsrapporten. I kombination med ett högt vattensvinn under distributionen blir va-hanteringen inte så lönsam som man skulle önska.
Under de senaste åren har underhållet och reparationerna av dåliga ledningsavsnitt blivit svårt eftersatt på grund av andra, mer omedelbara problem, som översvämningar och akuta läckor, säger Leif Andersson.

LÄCKORNA VARIERAR
På vissa håll i kommunen är vattensvinnet så högt som 50-70 procent. I andra områden fungerar vattendistributionen mycket bra.
Det här varierar mycket beroende på var i kommunen man befinner sig, säger Leif Andersson.
Ledningarna kan vara av olika material i olika områden, beroende på vad som ansågs vara det bästa alternativet när de uppfördes. En del av materialen har visat sig vara mindre hållbara. Andra orsaker till den bristfälliga distributionen kan vara skillnader i terrängen. Ett bergigt landskap är ett betydligt mer problemfyllt område än plan mark.
Under perioder av normal produktionsdrift är distributionssvinnet inte ett så stort problem. Vi kan ändå försörja abbonenterna med allt vatten de behöver. Produktionskostnaderna är fortfarande relativt låga.
De flesta vattenledningar är överdimensionerade i kommunen. De byggdes under en tid när man trodde på en positiv utveckling av befolkningsstatistiken, säger Leif Andersson.
De akuta problemen kommer först om det händer något med vattentäkterna. Om till exempel Gerdals vattentäkt, som står för 80 procent av förbrukningen, skulle bli otjänligt på grund av någon typ av förorening, då har vi ett stort problem. Åsa Sjöberg

REDAKTIONEN

Mer läsning

Annons