Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länsstyrelsen gav kommunen bakläxa

Örnsköldsviks kommun har fått en näsknäpp av länsstyrelsen.
Anledningen är att plan- och miljönämnden har beviljat ett tillstånd för Botniabanan AB att anlägga ett bergupplag i Hörnett innan villkor för verksamheten har diskuterats.

Annons

Botniabanan AB ansökte tidigare i vår om tillstånd för att anlägga ett upplag av bergkross vid infarten till Domsjö Fabriker. Upplaget behövs för berg som sprängs ut ur Varvsbergstunneln och är tänkt att tas i bruk våren 2003.
Botniabanan ämnar också anlägga ett krossverk i samma område, men ska söka tillstånd för det i ett senare skede.
I april fick Botniabanan AB tillstånd av plan- och miljönämnden att förlägga bergupplaget till Hörnett. Nämnden var dock tveksam med tanke på de närliggande bostäderna.
Därför föreslogs bland annat att verksamhet före klockan 07.00 och efter klockan 18.00 skulle förbjudas.
Lars Ölund, boende på Bågevägen, protesterade tillsammans med många andra mot plan- och miljönämndens beslut. Han oroar sig bland annat för sänkt marknadsvärde på huset, buller och markföroreningar.
Det är nog med bullret när de håller på att riva, säger han och syftar på förberedelserna som Botniabanan redan inlett, innan beslutet vunnit laga kraft.
I slutet av maj bestämde sig Lars Ölund för att överklaga kommunens beslut till länsstyrelsen. Medan länsstyrelsen handlade ärendet tog plan- och miljönämnden ett beslut om riktvärden för upplaget. Det skedde den 13 juni och reglerade främst tillåtna bullernivåer för verksamheten.
Måste överklaga igen
När länsstyrelsens beslut sedan togs den 14 juni uppfattade både Lars Ölund och kommunens miljöhandläggare Susanne Nordin att plan- och miljönämnden måste ompröva tillståndsfrågan.
Men när Susanne Nordin kontaktade länsstyrelsens jurist visade det sig vara felaktigt.
Det är rätt att vi måste göra en omprövning, men vårt beslut den 13 juni är att betrakta som det, säger Susanne Nordin.
I beslutet skriver länsstyrelsen: Frågan om lokalisering måste bedömas i nära samband med de villkor som ska gälla för verksamheten.
Plan- och miljönämnden har alltså gjort fel när de har beslutat om tillstånd och riktvärden vid olika tillfällen. Men beslutet som togs den 13 juni är alltså att betrakta som den nya handläggning som länsstyrelsen kräver, trots att det togs innan länsstyrelsens beslut.
Det här innebär att de boende måste överklaga till länsstyrelsen en gång till, säger Susanne Nordin.
Men Lars Ölund som överklagade förra beslutet låter sig inte uppröras av detta.
Nej, det här måste prövas än en gång. Jag kommer att lämna in en överklagan. Vi ger oss inte säger han
Det finns även en möjlighet att Botniabanan väljer att överklaga beslutet om riktvärdena. Men Stefan Uppenberg, miljöhandläggare på Botniabanan AB, vill inte uttala sig om det.
Jag har inte sett något justerat protokoll, men beslutet verkar vara i linje med det vi tyckte, säger han.
ÖA har sökt länsstyrelsens ansvariga jurist utan framgång. Sara Grundberg

REDAKTIONEN

Mer läsning

Annons