Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Läkare hinner inte med opererationer

HÄRNÖSAND. Bland de vanligaste orsakerna till strukna operationer är tidsbrist och tillkomst av akuta operationer. Det framgår av en rapport av landstingets revisorer och gäller samtliga sjukhus i länet.
Värt att notera är att Örnsköldsviks 24 operatörer opererat fler patienter i allmän kirurgi jämfört med Sundsvalls 83 operatörer, perioden januari - juni 2001.

Annons

Landstingets revisorer har granskat 2001 års operationsplanering och operationsverksamhet vid Örnsköldsviks, Sollefteå och Sundsvalls sjukhus. Av rapporten framgår att vanliga orsaker till strukna operationer är tidsbrist och akuta operationer.
Kirurgerna gör ett operationsprogram som kan spricka, vid exempelvis gall- eller magoperationer när komplikationer tillstöter, vilket ger tidsförskjutning, säger Krister Fredriksson, biträdande sjukhusdirektör i Örnsköldsvik.
Revisorerna noterar, att av det totala antalet genomförda operationer vid ortopedkliniken, Örnsköldsviks sjukhus utgör 35 procent akuta operationer. Resultatet gäller för perioden januari - juni år 2001.
Siffran gäller antagligen en besvärlig period med ishalka och akuta insatser under idrottssäsong med bland annat hockey. Olyckor i allmänhet är annars relativt jämt fördelade under året, säger Krister Fredriksson.

SER ÖVER RUTINERNNA
Vid ortopedkliniken, Sundsvalls sjukhus var 40 procent av det totala antalet operationer akuta. Operationscentrum vid Örnsköldsviks sjukhus uppmärksammas av det skälet att läkarnas/operatörernas tjänstgöringsscheman skiljer sig från övriga sjukhus. I praktiken är planeringen av operationer strikt knutet till läkarnas tjänstgöringsscheman, som omfattar fyra veckor. Det är ett stort problem enligt operationscentrum, för just operationsplaneringen vid slutet av läkarnas tjänstgöringsscheman och innan ett nytt schema upprättats.

LÄKARCHEMAT STYR
Kallelsen till patienterna blir vid tjänstgöringsschemats sista vecka väldigt sen.
Det som styr operationerna är dels läkarbemanningen, dels behovet av operationer. Följaktligen måste läkarnas arbetsschema föreligga innan planeringen kan fastställas i detalj. Vi tittar på möjligheten att införa ett rullande schema vilket betyder att vi hela tiden vet vilka kirurger som är lediga. Om vi exempelvis har Anders Victorin i tjänst vet vi att det sker många urologiska operationer men är han ledig blir det inte så många. Om två ortopeder har semester en vecka påverkar det givetvis antalet planerade operationer. Som vi nu har det blir det ett evigt pusslande mellan gynekologer, öron, ortopedi och allmän kirurgi. Får vi till ett rullande schema vet vi antalet tillgängliga operatörer, säger Krister Fredriksson.

OUTNYTTJAD KAPACITET
Vid samtliga sjukhus är nyttjandegraden betydligt lägre på fredagarr. Samma förhållanden noterades av revisorernas 1995 för Örnsköldsviks- och Sollefteå sjukhus. När det gäller den faktiska utnyttjandetiden av operationssalarna är den betydligt lägre vid Sollefteå sjukhus än vid de två övriga sjukhusen i Örnsköldsvik och Sundsvall.
En annan viktig faktor av granskningen visar på skillnader i effektivitet.
Örnsköldsviks sjukhus har totalt 24 operatörer, vid länssjukhuset i Sundsvall finns det 83 operatörer. Trots det genomfördes fler operationer i allmän kirurgi vid Örnsköldsviks sjukhus än i Sundsvall första halvåret i fjol.
Förhållandet mellan antalet operatörer och antalet operationer vid respektive sjukhus visar att länsdelssjukhuset är väl så effektivt.
Vid en jämförelse med andra operationsavdelningar i länet tycker vi att vi står oss väl så bra vad gäller antalet opererade och utnyttjandet av operationssalarna, säger Krister Fredriksson.

VÄNTAR MED YTTRANDE
Revisorerna påpekar sammanfattningsvis att kapacitetsutnyttjandet är lågt vid de granskade operationsenheterna.
Då faktaunderlaget för granskningsrapporten inte hunnit avstämmas med respektive förvaltning vill HSD, hälso- och sjukvårdsdelegationen, förlänga tiden för yttrandet.

EVA GIDLUND

Mer läsning

Annons