Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen vill finansiera forskning

/

Örnsköldsviks kommun vill vara med och finansiera en doktorandtjänst vid Institutionen för vård och omsorg vid Umeå universitet, campus Örnsköldsvik.

Annons

I början av nästa år kommer distriktssköterskor som arbetar i hemsjukvården gå från att vara anställda i landstinget till att bli kommunalt anställda. I samband med omorganisationen vill kommunen stärka distriktssköterskornas arbete, med forskning.

– Det är en medveten satsning på verksamhetsnära forskning i Örnsköldsvik. Tanken är att det ska bli ett verktyg för distriktssköterskorna, säger Lena Finne Jansson, forskningssamordnare i kommunen.

I ett pilotprojekt, med Åsa Dorell som doktorand, har man vid Institutionen för vård och omsorg forskat kring hälsostödjande familjesamtal inom äldrevården.

– Det är första gången den här typen av samtal sker inom äldreomsorgen. Det finns ett behov av dessa samtal där, det har vi sett genom pilotstudien, säger Karin Sundin, docent och universitetslektor vid institutionen.

Vad går samtalen ut på?

– Samtalen fokuserar på hela familjen. En persons ohälsa påverkar alla runtomkring. Det är inte bara den maka/make som bor kvar hemma som påverkas, utan också barn och barnbarn påverkas av personens vårdbehov, säger Karin Sundin och fortsätter:

– Närstående tycker att det är arbetsamt att vårda den sjuke i hemmet, med inkontinens, demens eller multisjukdomar. Det blir en lättnad när den sjuke får plats på ett äldreboende. Men det man inte har tänkt på är att det också är förenat med en hel del skuldkänslor. Samtalen är ett förebyggande arbete ur hälsoperspektiv.

Det är tre samtal per familj, samtal som rör hur man upplever situationen, svårigheter och om hur familjen ska gå vidare.

– Vi avslutar med ett brev där vi summerar vad vi upplevt under samtalen, med fokus på familjens styrkor och resurser, säger Karin Sundin.

– Efter en månad och sex månader har vi gjort utvärderingsintervjuer, och resultatet är att samtalen har hjälpt. Men de familjer vi har talat med önskade att samtalen hade kommit tidigare i tid, när den sjuke var kvar i hemmet.

Det är här den nya doktorandtjänsten kommer in, där Örnsköldsviks kommun är medsökande som extern part.

Umeå universitets företagsforskarskola för samverkan och innovation erbjuder finansiering med 50 procent av tio doktorandtjänster.

Om Institutionen för vård och omsorg och kommunens ansökan blir antagen innebär det att kommunen står för den andra halvan av kostnaden.

– Det handlar om ungefär 300 000 kronor per år under fyra år, lite drygt en miljon kronor, säger Lena Finne Jansson.

– Tanken är att vi i framtiden ska kunna implementera samtalen i hela kommunen, säger Karin Sundin.

Den sista november kommer beslut om vilka projekt som får doktorandtjänster.

Här kan du se några exempel på forskningsprojekt i Örnsköldsvik.

Mer läsning

Annons