Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen kräverny Åsbergs-tunnel

ÖRNSKÖLDSVIK. Kommunstyrelsen beslöt i går enhälligt att öka ansträngningarna för att få tillstånd en E4-tunnel genom Åsberget.
Projektet har av Vägverket helt nyligen kostnadsberäknats till 600 miljoner kronor inklusive anslutande trafikplatser.

Annons

Örnsköldsviks miljövårdsgrupp har i en skrivelse föreslagit att kommunen ska samråda med Vägverket om en tidigareläggning. Kommunstyrelsen instämmer helt.
Kommunfullmäktige beslutade redan 1979 att planera för en tunnel genom Åsberget för E4-trafiken i samband med att en områdesplan för centralorten antogs. Länsstyrelsen och Vägverket hade inget att erinra mot inriktningen.
I början av 1990-talet genomförde Vägverket en utredning om E4-trafiken mellan Överhörnäs och Arnäsvall. Den mynnade ut i förslag om en fyrfilig väg på hela sträckan inklusive en tunnel genom Åsberget.
Kommunfullmäktige antog översiktsplanen i september 1993 där det än en gång beslutades att kommunen skall planera för en tunnel genom Åsberget. Kommunen ansåg den gången att ombyggnaden av E4 borde inledas med en ombyggnad från Tvillingsta till Högland/Svartby till motorvägsstandard med tunnel genom berget.

VIKTIG LÄNK
Den nu gällande översiktsplanen antogs 1999. Även där betonas behovet av en tunnel genom Åsberget. I en trafiknätsanalys för centralorten antagen av kommunfullmäktige i juni i år anges en tunnel genom Åsberget som viktigaste länk för att förnya biltrafiknätet.
En av de viktigaste åtgärderna för att minska miljöbelastningen i centralorten är att avleda E4-trafiken.

LÖNSAMT PROJEKT
Kommunen brukar i sina årliga överläggningar med Vägverket föra fram E4-tunneln som ett mycket viktigt och angeläget projekt.
Efter gårdagens beslut i kommunstyrelsen kommer det arbetet att intensifieras ytterligare.
Trots att kostnaden nu beräknas till hela 600 miljoner kronor i dagens penningvärde är det ett samhällsekonomiskt lönsamt projekt enligt Vägverkets sätt att räkna. Vägverket skriver att stora positiva samhällsekonomiska effekter finns med projektet. Det gäller främst tidsvinst för den genomgående trafiken. Nunettovärdekvoten beräknas till 0,1 vilket innebär att samhället beräknas få tillbaka 1,10 på varje satsad krona i projektet.
Noteras bör att effekter som ökad trivsel i centrum, högre attraktionskraft för staden och risken för överskridande av miljönormer med nuvarande trafik inte finns medräknade.
I den nu aktuella infrastrukturpropositionen anvisas 39 miljarder kronor till investeringar i vägnätet under perioden 2004-2015. Kommunstyrelsens bedömning är att det trots ökade anslag kommer att bli en hård kamp om pengarna. Det finns många angelägna projekt runt om i landet.
Kommunstyrelsen tog i går på nytt avstamp för nya överläggningar med Vägverket om en tidigareläggning av projektet.

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons