Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Järnvägsplanen färdig

ÖRNSKÖLDSVIK. Järnvägsplanen genom centrala Örnsköldsvik är klar och ställs ut för synpunkter från dem som berörs från den 17 december till den 25 januari 2002.
Järnvägsstråket ligger fast sedan ett par år tillbaka men fortfarande finns det möjlighet till detaljjusteringar.

Annons

Det kan fortfarande vara detaljer som vi glömt, säger projekteringsledaren Anders Kers. Det är drygt 300 sakägare som berörs på sträckan mellan Gålnäs och Arnäsvall och det är framför allt till dessa som den här utställningen vänder sig. Förra gången ett liknande material ställdes ut var det en järnvägsutredning och då inbjöds även allmänheten att komma in med synpunkter. Nu har vi passerat det stadiet och för kommunikation med dem som direkt berörs av den föreslagna sträckningen.

BEAKTAR EN DEL SYNPUNKTER
Alla som yttrar sig under utställningstiden kommer att få veta hur Banverkets ser på deras synpunkter. En del synpunkter kommer sannolikt att beaktas.
Både järnvägsplanen och inkomna synpunkter kommer dessutom att skickas till länsstyrelsen.
När kommunikationen med berörda kan anses vara avslutad kommer hela materialet att skickas till Banverkets huvudkontor i Borlänge där beslut om att fastställa planen kommer att tas. Då kommer för första gången ett myndighetsbeslut som går att överklaga.
Sträckningen genom centrum har varit klar sedan länge. Det blir påslag in i Åsberget vid Dalgatan vid den så kallade Hägglundstunneln där ett av Riksbyggens hus kommer att rivas och ett hyreshus som ägs av Övikshem kommer att rivas till hälften. Gaveln på den del av huset som blir kvar kommer att hamna 30 meter från spåret. Bullergränserna kommer att kunna uppnås.

TAS UT MOT BJÖRNAVÄGEN
Massorna från Åsbergstunneln kommer huvudsakligen att tas ut mot Björnavägen där en krossplats också kommer att anläggas.
Massorna från tunneln genom Varvsberget kommer att fraktas ut via en liten bit efter Byvägen och sedan efter Modovägen ut mot Svedjeholmen där en kross kommer att anläggas.
Sammantaget blir det hygglig massabalans när allt är klart. Under byggtiden kommer upplag på 300 000-400 000 kubikmeter att behöva läggas upp.
Det blir överskott på massor i den södra delen av planområdet och behov av utfyllnader i norr och därmed en hel del transporter efter E4 genom staden.

ESTETIK NYTT VILLKOR
Ett nytt villkor för att få bygga järnvägen är att samtal om estetik förs med länsstyrelsen och kommunen, säger Banverkets projektchef för Botniabanan Peter Törnkvist. Tre sådana träffar har redan hållit och syftet är att bygga en vacker järnväg som smälter in i landskapsbilden så bra som möjligt.
Fortfarande finns det emellertid frågor som är olösta.
Den viktigaste är att Banverket och Räddningsverket ännu inte är överens om hur långt det skall vara mellan utrymningsvägarna om ett tåg blir stannande mitt i en tunnel.

600 METER RÄCKER
Banverket anser att det räcker om det är 600 meter mellan nödutgångarna med tanke på övriga säkerhetsanordningar.
Bland annat kommer det inte att bli möjligt att stoppa ett tåg i en tunnel genom att rycka i nödbromsen.
Räddningsverket vill trots detta att det skall vara blott 300 meter mellan de möjliga utgångarna i tunnlarna och det är en diskussion som förs på generaldirektörernas nivå mellan verken.

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons