Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ja med restriktioner till berglager i Hörnett

ÖRNSKÖLDSVIK. Plan- och miljönämnden beslöt i går att utfärda omfattande villkor för driften av bergupplaget i Hörnett som Botniabanan AB ämnar etablera.
Eftersom det redan i utgångsläget rör sig om ett industriområdet har Botniabanan endast anmält att verksamheten ska startas. Tillstånd behöver inte sökas i vanlig mening.

Annons

Upplaget kommer att tas i drift i mars 2003 och inte avslutas förrän vid utgången av 2006. Det blir med andra ord mer än tre års drift endast 150 meter från närmaste bebyggelse.

STÖRANDE VERKSAMHET
Enligt plan- och miljönämnden rör det sig om störande verksamhet väldigt nära bebyggelse. Nämnden har tidigare beslutat att godkänna lokaliseringen eftersom de alternativa lokaliseringar som finns anses ännu sämre. Ett sådant alternativ är att frakta sprängstenen genom centrala staden till Idbyåkern för krossning och upplag. Det rör sig om 150 000 kubikmeter som skall sprängas ut ur tunneln genom Varvsberget med uppfart i Hörnett.
Plan- och miljönämnden noterar att Botniabanan kommer att driva bergtunneln mellan 06.00 och 22.00 i två skift alla dagar och följaktligen finns önskemål om att använda berglagret och krossverksamheten under samma tider. Plan- och miljönämnden anser inte att detta är acceptabelt. Det är endast under dagtid när bullret från bergupplaget väntas mer eller mindre drunkna i bullret från Modovägen och de intilliggande industrierna som fullt drift kan accepteras.

60 OCH 70 DECIBEL
Beslutet i nämnden blev att bullret från upplaget inte får överstiga 70 decibel i arbetslokaler och 60 decibel i bostäder mellan klockan 07.00 och 18.00.
För kvällar och helger gäller högst 55 decibel i arbetslokaler och högst 45 decibel i bostäder. Nattetid får bullret inte överstiga 50 respektive 40 decibel.
Avsteg kan beviljas. Men då skall de närboende informeras. Deras synpunkter kommer att vara viktiga i det sammanhanget.
Ett omfattande kontrollprogram kommer att upprättas så att de begränsningar i verksamheten som plan- och miljönämnden utfärdat följs.

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons