Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inga större lättnader av Naturvårdsverket

ÖRNSKÖLDSVIK. Räkna inte med några lättnader i strandskyddsbestämmelserna trots att Naturvårdsverket säger att utrymme för regionala och lokala anpassningar ska göras.
Det har planerare Tomas Lundgren vid kommunledningskontoret i Ö-vik kommit fram till, efter att ha tagit del av
Naturvårdsverkets nya riktlinjer som offentliggjordes i går.

Annons

Naturvårdsverket föreslår att det under vissa förutsättningar ska finnas möjlighet till lättnader för lokal och regional utveckling inom EU:s mål
1 område. Örnsköldsvik hör till detta område. De lättnader som föreslås lär emellertid bli av försumbar betydelse:
De minsta sjöarna och vattendragen ska undantas från det generella strandskyddet på 100 meter. Med detta menas sjöar med en areal under 0,5 hektar och vattendrag som är mindre än en 1 meter breda.
För vattendrag som är mellan 1 och 6 meter minskas strandskyddet till 50 meter.
Länsstyrelsen får under vissa förutsättningar upphäva strandskyddet för att stimulera den regionala utvecklingen. Sådana beslut kräver dock noggrann prövning och knyts till planeringsprocessen enligt plan- och bygglagen.

LITEN EFTERFRÅGAN
Tomas Lundgren konstaterar att det knappast finns en enda människa som frågar efter tomter vid vattendrag som är mindre än 1 meter breda. Sjöar som är mindre än 0,5 hektar är inte större än en fotbollsplan. I allmänhet benämns sådana för tjärnar i Västernorrland. Inte heller vid sådana finns någon nämnvärd efterfrågan på tomter.
När det gäller de större sjöarna, vattendragen och kusten, är det ungefär lika krångligt som tidigare.
Enligt Naturvårdsverket erfordras synnerliga skäl för att dispenser ska beviljas. Det är dessutom skäl som ska redovisas till regeringen. Avsikten med detta är att hindra att attraktiva stränder och stränder av intresse för naturvården bebyggs. I områden där strandskyddet upphävs skall om möjligt alltid en strandremsa sparas där det är möjligt med fri passage för allmänheten.
Det är vidare svårt att hitta ökad delegering till kommunerna i Naturvårdsverkets skrivelse. Tvärtom åläggs länsstyrelserna att öka kontrollen över kommunerna, främst i södra Sverige, trots att Naturvårdsverkets skriver att detta medför förstärka personella resurser.

PÅ RÄTT VÄG
Tomas Lundgrens slutsats är,
efter att ha tagit del av sammanfattningen på cirka tio sidor, att Örnsköldsviks kommun gått fram på ett klokt sätt när det gäller att få dispens för golfbanan vid Veckefjärden och för det planerade bostadsområdet vid Höglandssjön.
I båda fallen har helhetsgrepp tagits för större områden och samtal har förts och förs med länsstyrelsen. I båda fallen rör det sig om områden som detaljplaneläggs medan vissa områden sparas för naturvården och för det rörliga friluftslivet.
Som jag ser det kommer vi att kunna gå fram på samma sätt även under kommande år. Jag har svårt att se uppslag till förändringar i det material som Naturvårdsverket nu presenterar.

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons