Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inga pengar till hamnpir

HUSUM. Det preliminära avtalet med Peab om att bygga ett 50-tal lägenheter i hamnen tog en lustig och oväntad vändning i går.
Centerpartiet fick gehör för sitt förslag i kommunstyrelsen om att inga skattepengar ska användas för pir och småbåtshamn.

Annons

Kommunalrådet Elvy Söderström (s) eftersträvade största möjliga enighet och följden blev att socialdemokraterna böjde sig för kravet.
Då tog Göran Sydhage (kd) i stället upp förslaget med stor energi. Han ville att kommunen skulle gå in med 400 000 kronor för att säkerställa allmänhetens tillträde till piren som kommer att byggas i en synnerligen attraktiv del av staden och förses med både belysning och sittgrupper.
Jag vill inte att flanörer längs hamnen ska mötas av låsta grindar, sa Göran Sydhage. Jag vill att det här ska vara öppet för allmänheten helt enligt det ursprungliga förslaget till exploateringsavtal.
Det är ett avtal som innebär att Peab ska betala 4,1 miljoner kronor för tomten.
Vidare sägs att Peab ska utföra arbeten för 2,7 miljoner kronor i form av strandpromenad, inplankning och plantering, kajpromenad samt anläggande av pir och brygga tillgängliga för allmänheten med mera.

OMFÖRHANDLING UTFÖRD
Omförhandling har utförts efter kommunstyrelsens invändningar. En omförhandling som visar att Peab nu slipper åtaganden för 400 000 kronor i form av piren eller vågbrytaren som den också kallades i går.
Elvy Söderström föreslog bifall till det omförhandlade förslaget och uttryckte stor glädje över att projektet kommer igång och att det finns så stor enighet kring exploateringen.
Dan Olsson (c) var också nöjd med förslaget. Han hävdade även i går att en småbåtshamn i området är en angelägenhet för de boende och var glad över det nya omförhandlade avtalet.
Christina Eriksson (v) instämde med Dan Olsson och sa att det är viktigt att kommunens kostnader hålls nere.
Åke Sundqvist (m) var inte nöjd med något av avtalen. Han ansåg att det rör sig om en subventionering till Peab och de boende hur man än vrider och vränger det hela men han kom inte med något avslagsyrkande.
Göran Sydhage kämpade för allmänhetens tillträde till småbåtshamnen med stor övertygelse i flera inlägg men fick inte stöd av någon.

FÖRORENINGAR FINNS
Ett större problem kan emellertid vara att markprover tyder på att det kan finnas föroreningar i marken. Om så är fallet äger Peab rätt att omförhandla markpriset med kommunen.
Markundersökningar har inletts och enligt vad som kom fram i går är det oroande signaler som kommit.
Kommunfullmäktige godkände med stor majoritet förslag nummer två till exploateringsavtal. Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons