Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Högt betygtill kommunen

ÖRNSKÖLDSVIK. Örnsköldsviks kommun fick högt betyg för sitt sätt att redovisa bokslutet för 2001 av revisionskollegiets ordförande Carl Edblom (c) i kommunfullmäktige tidigare i veckan.
Den skriftliga rapporten styrker dessutom att kommunen följer den kommunala redovisningslagen till punkt och pricka

Annons

Av den skriftliga rapporten framgår att redovisningen rent tekniskt är bra och att balanskravet dessutom är uppfyllt. Intäkterna var 14 miljoner kronor större än utgifterna tack vare att inkomsträntorna var klart större än utgiftsräntorna
Revisorerna skriver att balanskravet innebär att kommunens likvida medel ökar varje år med belopp som motsvarar minst avskrivningar och pensionskostnader. Revisorerna har dessutom funnit att förvaltningen av pengar uppfyller både kravet på god avkastning och betryggande säkerhet. Räkenskaperna är av mycket god kvalitet.

FÄRRE INVÅNARE
Men en redovisningsrapport innehåller givetvis också påpekanden. Bland annat konstaterar revisorerna att en folkminskning med 561 personer ger en direkt minskning av skatteintäkterna med 18 miljoner kronor. Någon motsvarande minskning av kostnaderna har inte konstaterats.
Enligt revisionskollegiet måste kommunen vidta åtgärder för att anpassa verksamheten efter det krympande befolkningsunderlaget.
Vidare konstateras att personalkostnaderna ökat mer än vad avtalen för de olika grupperna inneburit. En analys av detta bör snarast ske, enligt revisorerna. En analys som bör omfatta eventuellt nytillskott av tjänster samt kostnader för vikarier, övertid, fyllnadstid, förändrat beteende i semesteruttag, korttidsfrånvaro och rehabiliteringsinsatser.

MILJOBOKSLUT
Miljöpartiet har flera gånger under senare år krävt att kommunen också upprättar ett miljöbokslut varje år. Nu instämmer revisionskollegiet i det kravet.
Granskningen av årsredovisningen omfattar inte nämnderna utan endast ekonomikontorets sammanställning över helheten. När det gäller nämnderna är det främst socialnämnden som får kritik. Carl Edblom vidrörde detta muntligt inför kommunfullmäktige.
Ombyggnaden av JBN-huset blev åtskilligt dyrare än beräknat. Carl Edblom använde ordet friserade siffror om det underlag som lades fram för socialnämnden när den fattade sitt beslut. En ombyggnad som inför socialnämnden beräknas kosta 400 000 kronor kostade i själva verket cirka 1,2 miljoner kronor. Slutredovisning har ännu inte lämnats.
Sammantaget var emellertid ingen tvekan när det gällde att föreslå ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för förvaltningen av kommunens affärer under år 2001.

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons