Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hemboende lösning för äldre i framtiden

BJÄSTA. Det ska finnas lika många platser i särskilt boende för äldre i framtiden som det finns i dag. Ökat hemboende ska lösa knuten med de allt fler äldre.
Det slog socialdemokraternas Marianne Westin, ordförande i äldreboendeutredningen, fast när framtidsplanerna presenterades på Bjästa sjukhem i går.

Annons

Redan i lördagstidningen berättade ÖA om huvudlinjerna i utredningen. Samtidigt luftade centerpartiet sin kritik och lade fram ett eget detaljerat program.
Partiet gav också sitt fulla stöd till Sunnanäng ekonomisk förening, som undersökt möjligheterna för ett kooperativt boende i Sunnansjö för äldre.
Centerns kritik i slutskedet överrumplade övriga partier i utredningen.
Sena invändningar
Vi har varit väldigt eniga om tagen under hela utredningsarbetet det här året, säger kristdemokraten Helga Östman som suttit med i utredningen. Därför kom centerns utspel som en kalldusch.
Men jag är nöjd med utredningen. Jag tror att fullmäktige tar den. Den bygger på stor kunskap och erfarenhet från många håll.
Den bilden av enighet ända in på upploppet bekräftas av moderaternas John Nilsson och Marianne Westin, som lett utredningsarbetet i egenskap av ordförande.
Det var först på slutet som centern hade en del invändningar, främst vad gäller den historiska analysen, säger Marianne Westin. Men de kom aldrig in med någon skriftlig reservation.

DE ÄLDRES BEHOV
Utredarnas uppdrag har varit att se vilket behov av äldreboende det finns i kommunen den närmaste dryga tioårsperioden.
Tidigare har gruppen lämnat förslag på standard och utformning av bostäder. Nu var redovisningen inriktad på hur många äldre som behöver särskilt boende och vilken typ av boende kommunen ska satsa på.
Det bor i dag runt 11 400 personer i Örnsköldsviks kommun som är 65 år eller äldre. Drygt 1 000 av dem bor i särskilt boende för äldre på någon av kommunens 1 061 platser i sjukhem, ålderdomshem, gruppboende eller servicehus.
Indiskt reptrick
Eftersom de äldre blir allt fler i Örnsköldsvik och antalet platser i särskilt boende ska hållas på dagens nivå, kommer långtidsplatserna med enkel matematik inte att räcka till om 10-15 år.
Äldreboendeutredningen indiska reptrick för att lösa den knuten stavas ökat hemboende och satsningar på rehabilitering och hemtjänst.
Vi ska klara det här genom att folk blir allt friskare i äldre åldrar och hämtar sig bättre efter exempelvis stroke.
 Det gör att de också klarar sig bättre själva än förr och kan bo kvar hemma om de får stöd, säger Marianne Westin.
Hon menar att det är kommunens skyldighet att ordna så att alla äldre som vill också kan bo kvar i hemmet.

SKA FINNAS KVAR
Vad gäller de boendeställen som redan i dag finns runtom i kommunen är utredarna entydiga i sitt budskap.
De ska finnas kvar, säger moderaten John Nilsson bestämt. Det är det som är tanken. Så länge det finns behov av boende ute i bygderna ska det finnas kvar boendealternativ där.
Hur stämmer det med talet tidigare om att runt 25 procent av dagens boendeplatser ska bort?
Det är inte tänkt så, att det ska rivas eller försvinna, säger Marianne Westin. Det är ungefär 25 procent av långtidsplatserna i dag som inte håller måttet vad gäller boendemiljö eller arbetsmiljö. De kommer ersättas av andra boendeformer. Och en del av dem kan byggas om eller renoveras för rehabilitering eller korttidsboende.
Är det ekonomin som tvingar fram det här eller är det den förbättrade vården som gör förändringen mot mer hemboende möjlig?
Det viktigaste är rehabiliteringen, säger Helga Östman. Inte minst för de äldre, de mår ju bättre då. Men det är klart att hade vi haft mer pengar hade vi väl byggt nytt också.

PER EURENIUS

Mer läsning

Annons